Stugupproret/ Dags för en ny budkavle

Hej

Tror det är dags för en budkavel, allt fler drabbas av överförmynderi och undermåliga beslut. Vi på landsbygden bör begära skatteavdrag för de krav kommuner ålägger fastighetsägare. Inget fel i sig men bör vara realistiska beslut. Vi betalar samma skatt som tätbebyggelsen men på landsbygden får vi stå för allt själva med hårdare krav än vad kommunerna själva klarar att hantera. Någonstans måste sunda förnuftet få råda. Fundera på om inte detta snart är ett överförmyndighetsutövande? Myndigheter ska vara till för medborgarna och inte tvärt om, dags för att ena oss? Hur ser SKL på detta?

Har samma problem där mitt avlopp rinner ut i ett diken vid en åker och där diket är torrlagt under större delen av året. Vet inte hur denna anslutning kan påverka hav och insjöar och enligt GIS stöd från SGU kartor. Borde vara analys på utflödet och identifiering av fosfor samt kvävehalterna i beslutsunderlaget från kommunerna
Troligtvis är utflödet renare än kommunens vatten. Känns inte trovärdig
Allt fler drabbas av samma sak som du (anm: du=webredaktören) och äldre personer får allt mindre möjligheter att välja vart de ska bo ? Är det detta samhälle vi vill ha?

Något har gått fel i miljöprocessutredningen, alla har nog viljan att göra rätt, men förmågan att göra rätt har utarmats. Allt fler krav ställs på enskilda husägare främst på små orter eller landsbygden. De krav som ställs är i mångt och mycket bra men orealistiska. Miljöpåverkande avtramp bör viktas med funktionen tex för utflödet från enskilt avlopp. Om utflödet visar sig vara inom gränserna bör anläggningen lämnas i fred. Då gör vi minst skada. För avlopp som utdöms ut av kommunen torde medfölja en riskanalys baserat på GIS-stödet och kommunens stadsplanering för vatten och avloppsutbyggnad. Det är mer slit och släng med dagens beslutsunderlag. Bättre med sunt förnuft

Agnetha Olsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *