Mail till nätverket VA-i-tiden. Remissvar till betänkandet Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34

Hej
Översänder länk till VA-i-tidens remissvar till betänkandet_Hållbara vattentjänster, SOU 2018_34 insänt till miljödepartementet 2018-10-26.
Under utredningens gång och under remisstiden har många kommentarer om utredningen kommit in till va-i-tidens webredaktör.
Va-i-tidens “departementsgrupp”, dvs de från Orsa, Smedjebacken och Köping som träffat miljödepartementet och senare utredaren Anders Grönwall, har utgående ifrån Grönwalls betänkande och de kommentarer vi fått in, skrivit ihop ovanstående remissvar.
För va-i-tiden
/Anders Segerberg
.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *