Köping/ Åk till fullmäktigemötet må 29 okt, medborgarförslag

Norra Mälarstrandsbor
Åk till fullmäktigemötet må 29 okt. Mötet börjar 18. Samling 17:30 i folkets hus där biblioteket ligger.
Vi hade ett strategigruppsmöte igår och beslöt att be er alla på Norra Mälarstranden att komma till fullmäktigemötet i Köping. Det avhålls i Folkets hus lokaler där biblioteket är. Samling 17:30.
Vi, genom Lars-Göran , hade tänkt att ställa frågan till fullmäktige om vårt medborgarförslag, där vi har krävt ett omtag i va frågan.  Den har nu skickats som remiss till va och miljöavdelningen. När får vi svar?
Vi önskar också få svar på när inventering av våra va anläggningar inom norra Mälarstrand ägde rum och få en kopia på samtliga inventeringar. Den enkäten som kommunen skickade ut 2009 duger enl lag inte som grund för ett va beslut (där vi skall investera  ca 100 miljoner kronor, och i många fall tvingas sälja och flytta från hem och stuga). Vi har gått igenom enkätsvaren och bedömer att 15 av 235 fastigheters avlopp är diskutabla.
Hur har kommunen kommit fram till att vår miljö och hälsa hotas? Det är då man kan bilda ett verksamhetsområde. Inget annat.
Lagen föreskriver att grundliga fackmannamässiga utredningar görs och att andra alternativ, framför allt sorterande system,  utreds på ett seriöst sätt. Även kommunal vattenförsörjning och lokala system med infiltrationer eller annan teknik för avloppet skall undersökas. Det skall inte bara avfärdas.
För strategigruppen
/Anders Seerberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *