Vad grundar sig Katrineholms va inspektörer på när de underkänner en avloppsanläggning

En fastighetsägare i Katrineholms kommun, Björn Olson, har fått sin avloppsanläggning underkänd, trots att  han har en mycket välskött anläggning med trekammarbrunn och markbädd som fungerar klanderfritt. Uppenbarligen har miljöinspektören gått på HaV:s tidigare, felaktiga instruktioner att markbäddar äldre än 15 år inte ska godkännas.HaV har efter hänvisning till vetenskapen tagit bort den punkten i sina instruktioner för tillsynskampanjen.

Björns anläggning ligger tusentals meter från Öljaren, en sjö bredvid Hjälmaren med alltför höga fosforhalter. Men fosfor från Björns avlopp kan omöjligt nå Öljaren eftersom det mesta vattnet infiltreras till grundvattnet och resten kommer att berika mark och växter med livsgivande fosfor och vatten inom hundra meter från utsläppspunkten.

Denna retention av fosfor beaktas inte alls i modellerna som HaV baserar sin tillsynskampanj på (se SMED rapport 6/2018 www.smed.se). Trots det hävdar HaV:s tjänstemän att modellerna ”tar hänsyn till hur mycket fosfor som fastnar i marken och tas upp av växter på vägen till närmaste vattendrag” enligt intervju med Åsa Gunnarsson på HaV i Lantbrukets Affärer, jan. 2018.
Jag frågade Åsa om hon blivit felciterad men har hittills inte fått svar. Uppenbarligen vill HaV inte göra ren sin byk.

Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *