Småhusägare kritiska till kommunernas miljöarbete, vet kommunerna vad de gör?

Successivt tonar det fram en bild av att många kommuner godkänner eller underkänner enskilda avloppsanläggningar utan att ha kunskap som behövs för att motivera besluten. Totalt grundlösa beslut drivs sedan i en rättsprocess där juridik istället för naturvetenskap avgör utgången för domslut, som drabbar husägaren väldigt tungt. Ingen vetenskap utan istället ”häxjakt” på dem som strävar efter att ordna lösningar för sina avlopp med lägre miljöbelastning än kommunala avloppsanläggningar.

Vissa kommuner bygger stora ledningsnät för att dra in små, enskilda avlopp till kommunerna. Då sliper man tillsynen som man inte begriper sig på och bråken med stugägarna. Att man efter behandling på reningsverk skickar ut avloppsvattnet i sjön eller havet och förorenar med bakterier, virus, läkemedel, tungmetaller etc och slänger slammet på soptippen, låter man bero, därför att så gör alla andra i den kommunala ”avloppsmaffian”.

Lars Hylander

2 kommentarer

  1. Något har gått fel i miljöprocessutredningen, alla har nog viljan att göra rätt, men förmågan att göra rätt har utarmats. allt fler krav ställs på enskilda husägare främst på små orter eller landsbygden.De krav som ställs är i mångt och myck bra men orelistiska. Miljöpåverkande avtrampa bör viktas med funktionen tex för utflödet från enskilt avlopp. Om utflödet visar sig vara inom gränserna bör anläggningen lämnas i fred. Då gör vi minst skada. För avlopp som utdöms ut av kommunen torde medfölja en riskanalys baserat på GIS-stödet och kommunens stadsplanering för vatten och avloppsutbyggnad. Det är mer slit och släng med dagens beslutsunderlag. Bättre med sunt förnuft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *