Hela kemiindustrin backar upp svenska reningsverk. Stora pengar står på spel.

För alla er som inte vet vad kommunalt avlopp och reningsverk innebär inser nog ganska snabbt att det här rör sig om mycket stora pengaflöden och stora krafter som trycker på för att säkra sina leveranser för lång tid framöver.

Den som vinner upphandlingen för leverans kommer sitta tryggt i båten och bakom dessa står hela kemiindustrin och backar upp.

Och som med allt annat så kan man inte patentera det som redan finns naturligt i naturen utan man måste här försöka skapa samma förutsättningar syntetiskt och apa efter de naturliga processerna för att kunna få ekonomisk vinning och ensamrätt.

Nedan och i slutet kan ni ta del av diverse kemikalier som ingår i olika vattenprocesser vid de kommunala reningsverken vid reningen av vatten. Och för att få lite mer perspektiv på vilka mängder av respektive kemikalier det kan röra sig om så levererar jag här först även lite data om de kommunala reningsverken och vad dessa står inför.

Vi har bl.a. biltvättar som 2016 påstås ge upphov till utsläpp i form av miljöfarliga tungmetaller som 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kilogram bly, krom och nickel och 41 kilogram kadmium varje år och även medicinrester och andra kemiska föreningar som reningsverken har svårt att hantera och rensa bort.
Enligt de kommunala reningsverken i Sverige samlar de tillsammans in och renar och släpper ut mer än 1 300 Mm3/ vatten årligen ( 1300×1018 m3 = 1300 000 000 000 000 000 000 m3 ).
Från ett enda reningsverk släpper man här ut 18 000m3 så kallat renat avloppsvatten om dagen i närliggande vattendrag, på ett år motsvarar detta ungefär 2 ton fosfor som bara där spolas direkt ut till Östersjön, resterande 40 ton fosfor har man här lyckats samlat upp i slammet som har rötas för tillverkning av gas och som sedan efter process torkas och antingen eldas upp eller sprids någonstans.

Det finns 1 700 tillståndsförpliktade kommunala reningsverk som lagligt tillsammans spolar ut mer än 280 ton fosfor, 17 100 ton kväve, 8 000 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 47 000 ton kemiskt syreförbrukande material (CODCr) detta årligen till våra vattendrag –

Nu tvångsansluter man sommarstugeägare som släpper ut ca 17-33 mg fosfor om året till markretention! som nu tvingas betala flera 100 tusen för ett påtvingat kommunalt avloppssystem, trots existerande billigare alternativ eller ett redan väl fungerande godkänt enskilt avloppssystem eller mull toa.

Däremot är det helt lagligt att köpa t.ex. 5 säckar eller mer av förbättringsjord med innehållande gödsel, där bara en enda säck långt överskrider avloppets årliga gränsvärde för att där sprida detta i rabatterna i sin trädgård vid tex. sin sommarstuga mm detta varje år.
På jordbrukssidan har vi lag om en maxgiva för fosfor på 22 kg per hektar och år, (110 kg på fem år) 

Här silar man mygg och släpper igenom kameler.

KEMIKALIER. Egenskaper. Användningsområden/Funktion vid rening av vatten.
Desinfektion
Ammoniumsulfat Vita, fririnnande kristaller, 25 kg säck Tillverkning av kloramin
Clorious2, Klordioxidlösning 0,6% färdig, stabil klordioxidlösning, dunk och fat
Klorering och desinfektion av alla typer av vatten Kalciumhypoklorit Granuler (1 mm) och tabletter (1×2 cm), 40 resp 45 kg fat Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumhypoklorit 12%-lösning, Dunk 24 kg, Damej 72 kg, Fat 246 kg, IBC 976 kg Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumklorit Olika koncentrationer, Damej, fat och IBC Tillverkning av klordioxid
Väteperoxid 19 & 35%, Dunk, Fat och IBC Desinficering och oxidation

Flockningsmedel
Superfloc : Fasta och flytande an-, kat- och nonjonaktiva polymerer, 25 kg säck eller storsäck resp dunk, fat och IBC
Hjälpmedel för flockning och slamavvattning
Vattenglas, Natriumsilikat Färglös viskös vätska, Olika koncentrationer, Dunk, Fat, IBC Flockningshjälpmedel

Fällningsmedel 
Aluminiumsulfat, ALG 9,1% Al, 25 kg säck eller storsäck Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Aluminiumsulfat, AVR 8,2% Al & 0,8% Fe, storsäck Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(III)kloridlösning, PIX 111 13,7% Fe, Dunk 36 kg, Damej 86 kg, Fat 280 kg, IBC 1137 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Järn(III)sulfatlösning, PIX 113 11,4% Fe, IBC 1240 kg Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(II)sulfat 18% Fe, 25 kg säck Fällning/Flockning av spillvatten
Na3T 15% lösning av Trinatrium-trimercaptotriazin, IBC 1120 kg Utfällning av tungmetaller
Polyaluminiumklorid, PAX-21 7,5% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Polyaluminiumklorid, PAX-XL60 7,3% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten
Polyaluminiumklorid, PAX-XL100 9,3% Al, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten

pH-justering 
Kalcinerad soda, Na-karbonat Tung eller lätt, 25 kg säck eller storsäck pH-höjning
Kalilut 46%, Dunk 37 kg, Fat 297 kg, IBC 1168 kg pH-höjning
Kaliumhydroxid Vita flingor, 25 kg säck pH-höjning
Kaustik soda, Natriumhydroxid Pärlor eller Granuler, 25 kg säck pH-höjning
Natriumbikarbonat Vitt pulver, 25 kg säck eller storsäck
Aktivering av vattenglas, alkalinitets- och pHhöjning Natronlut 25 eller 45%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-höjning
Saltsyra 9 eller 34%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning
Svavelsyra 96 eller 37%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning

Övriga kemikalier 
Acumer Flytande, IBC eller fat
Anti-scaling/Dispersionsmedel för pann- och kylvatten Avhärdningssalt, Natriumklorid Tabletter (Broxetten)eller bitar (Broxo), 25 kg säck eller storsäck Regenerering av jonbytarmassor
Brenntaplus VP1
Blandning av proteiner, socker och alkoholer, IBC 1200 kg eller bulk
Kolkälla för bl.a. kväverening
Kaliumpermanganat Mörkvioletta kristaller, 25 kg fat
Oxidation av järn och mangan, svavelvätereduktion Natriumsulfit Vitt pulver, 25 kg säck Klorreduktion
Natriumtiosulfat, Antiklor Vita pärlor, 25 kg säck Klorreduktion
Skumdämpare, KemFoam baserade på bl.a. glykoletrar och kolväten, Dunk, Fat, IBC Skumdämpare för process- och spillvatten

En kommentar

  1. Det blir absurt när privatpersoner får krav att installera dyra och avancerade avloppsanläggningar för att klara hög skyddsnivå med 90% fosforreduktion när de sedan kan gödsla gräsmattan med åtskilliga kg gödning i form av både fosfor och kväve 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *