Reflektioner. Hoppas den allmäna opinionen snart börjar förstå

Det fick mig att reflektera: Peter är förespråkare för att det inte är de små avloppen som övergöder Östersjön på långt när. Hoppas att den allmänna opinionen snart börjar förstå att de åtgärder som kommuner har tvingat på människor har i många fall haft vilseledande intentioner … många av de 290 kommunerna Havs o VattenMynd och alla lokala småmyndigheter som t.ex. i Sollefteå, där en boende enligt SvT Rapport hade beordrats att köpa ett minireningsverk för mer an vad huset var värt ! Jag hoppas att de inte bara får skämmas utan får be om ursäkt och hållas ansvariga för en stor psykologisk plåga och oron som den här bluff-informationen har orsakat runt om i hela landet.

Jag hoppas nu också att Svenskt Vatten och SKL ska undersökas … hur kunde det komma sig att alla kommuner gått deras ärenden och skyller på små avloppen … VARIFRÅN KOMMER KÄLL-INFORMATIONEN SOM GÖR ATT KOMMUNER DÖMMER SÅ ??? Vi borde gå på djupet med vilka som har propagerat detta eftersom konsekvensen så enkelriktat pekar på JÄV och bedräglig ryktesspridning … om det inte är Svenskt Vatten, ska de åtminstone (eftersom alla misstänker att det är de som är källan till denna ryktesspridning), gå ut med en officiell kommuniké där de lägger Peter’s forskning på bordet och till de officiella handlingarna. Det är ju bara att gå baklänges och fråga alla kommuntjänstemännen som mekaniskt underkänt små avloppen exakt hur de har kommit till den slutsatsen och från vem de har tagit sin information.

Carl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *