Det är  såväl politikernas som myndigheternas heder och trovärdighet som står på spel. För att ha respekt och förtroende för dem måste de sanningsenligt redogöra för hur de kommunala reningsverken fungerar och vad de presterar

Som Sveriges medborgare har vi rätt att få klara och sanningsenliga besked av politikerna och myndigheterna om vad den kommunala avloppvattenbehandlingen presterar innan vi tvingas ansluta våra fastigheter till de kommunala avloppsreningsverken.

Hittills har vi från det hållet fått veta att det finns paragrafer som myndigheterna hänvisar till och de påstår sig också göra ”sammantagna” bedömningar. Dock besvärar sig varken politikerna eller myndigheterna med att sanningsenligt upplysa oss om hur dessa kommunala reningsverk påverkar naturen och dennas resursförnyande och livsuppehållande förmåga.

För att ha respekt och förtroende för myndigheterna måste de:

  • sanningsenligt redogöra för hur de kommunala avloppsreningsverken fungerar.
  • sanningsenligt redogöra för hur de påverkar miljön och dennas resursförnyande och livsuppehållande förmåga.
  • sanningsenligt redogöra för hur slammet från avloppsreningsverken påverkar mark, där slammet sprids.
  • sanningsenligt redogöra för vart gifterna och andra föroreningar i slammet tar vägen och vad det blir av dem, sedan de lämnat avloppsreningsverken.
  • sanningsenligt redogöra för användningen av slam från avloppsreningsverken i skog och på odlad mark och förklara varför den inte medför risk för patogena bakterier och smittspridning, samtidigt som de hävdar, att Anders Solvarms reningsförfarande medför sådan risk.
  • sanningsenligt redogöra för vad som händer med patogena bakterier och andra smittämnen i marken och i sjöar och vattendrag.

Det är såväl politikernas som myndigheternas heder och trovärdighet som står på spel.

Staffan Delin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *