2018-05-28: Brev till va-i-tiden nätverket, m fl

Till: Fastighetsägare på fritidshusområdena utmed Köpings norra Mälarstrand dvs Dåvö, Stäudd och St. Aspholmen, till va-i-tiden.se nätverket, samt en del media och politiker.
Utredningen Hållbara vattentjänster
Utredaren Anders Grönwall har idag lämnat överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:38 till regeringen. 
Läs den och och fundera på vad det innebär. 
Skicka gärna era synpunkter till miljödepartementet, men skicka mig gärna en kopia av kommentarerna  till mig så att jag får sammanställa det på va-i-tiden sidan. Vi som besökt miljödepartementet kommer också skriva ihop något och då kan det vara bra att veta era kommentarer. 
 
Vi har ju ingen branchorgansisation bakom oss som Svenskt vatten eller VVS fabrikanterna utan måste förlita oss på riksdagsmännen och departementen. Tyvärr har riksdagsmännen och partisekreterarna knappt svarat alls på våra brev. Se http://www.va-i-tiden.se/partiernas-stallningstaganden/. Byggandet får inte försvåras verkar vara svaret i alla fall från S. Att vi får sälja våra hem och stugor för att det blir för dyrt med kommunala va anslutningar verkar inte spela någon roll.

Så frågan kvarstår: Vi vill inför valet ha svar på: Kommer jag kunna ha min fastighet kvar efter valet?

Naturhuset i Vänersborg
Sen vill jag skicka en kommentar från Anders Solvarm som har naturhuset i Vänesborg/Brålanda:
Hej alla VA i tiden – vänner.
Det är inte säkert att en ändring av LAV gör att kommunerna minskar VA-tvånget. I min kommun kräver Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen (MH) nytt VA-tillstånd. När jag sökt det så vill MH inte ge tillstånd utan ger mig bara ett alternativ = kommunalt VA. MH försöker hjälpa Reningsverket att tvångsansluta mig.
Tekn dr i VA-teknik har utvärderat min anläggning (3 växt-markbäddar i serie inuti växthus – kallat Naturhus) med bättre resultat än reningsverket. Jag är i rättssak mot Reningsverket LAV§24 och Samhällsbyggnadsnämnden LAV§9. Nu kanske det blir rättssak även mot MH. En bloggare följer vår kamp mot kommunen. Gå mycket gärna in på denna sidan och skriv en kommentar eller tryck bara på stjärnorna  – www.karvling.com.
Stödj också Anders Solvarms namninsamling: http://www.va-i-tiden.se/2018/02/21/1600/
Fick detta brev också om Vänersborgs agerande gentemot Anders Solvarm:
“Min bedömning, efter att ha läst ditt brev och en del av länkarna, är att myndigheterna tillämpar uttröttningstaktik.
De kräver in uppgifter och svar från dig, sätter tidsfrister, bryr sig inte om att sätta sig in i och sakligt bemöta dig och dina argument, kommer med nya krav, upprepar gamla krav, tvingar dig att svara och sätter nya tidsfrister, förorsakar dig onödigt arbete och onödiga kostnader tills du storknar och de får som de vill. Påminner om patentstrider, där ekonomiskt starkt företag gör intrång på svagare parts patenträttigheter.
Stämmer svagare part företaget, mobiliserar det starkare företaget jurister, som med diverse juristerier tvingar svagare part till utgifter och arbete tills vederbörande storknar och går i konkurs, om han fortsätter att spela med i spelet efter de regler som den starkare parten bestämmer.
I ditt fall handlar det om att mäta, redovisa resultat, som starkare part struntar i att vederbörligen beakta. I stället kräver de att du skallgöra flera mätningar och redovisa flera resultat igen och igen, utan att de vederbörligen beaktar dem. Dessutom hävdar de att du inte har de tillstånd du, enligt dem, skulle ha haft, o. s. v., o.s. v. Är det här det bästa sättet att uppnå dina mål?  Har jag missuppfattat saken? Finns det annars något annat sätt att bedriva det här spelet på? Vilka är egentligen spelreglerna? Måste de godtas? Måste myndigheternas agerande respekteras?
Staffan”
(Liknande fejder har tagits i Nacka av Hans Lönn men kommunen kör bara över. Stöd kampen så att kommunerna inte slentrianmässigt får rätt i domstolarna.
I Tyresö svarar kommunen Carl Lindström att det är bättre att släppa ut skiten i Östersjön än inget alls. )
GDPR:
Sen vill jag fråga er med tanke på GDPR lagen ifall jag får skicka mail med era namn synliga i sändlistan. Vill du inte att jag skickar det synligt nästa gång så säg till.
Denna gång så skickar jag blindmail till er alla. Nackdelen är att andra i nätverket inte kan nå er om man återsänder mail till alla (svara alla). Men kontakta mig då så får jag hjälpa er med svar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *