Retentionsrapporten till Hav, Intervju med författaren. Fastighetsägare tvingas åtgärda avloppen i onödan

Lyssna på intervjun av en av författarna till retentionsrapporten.

Markretentionen är inte medtagen i beräkningsgrunderna för Havs regelverk om små avlopp 2006. De stora utsläppen från små avlopp som har räknats fram och lett till rekommendationerna som kommunernas inspektörer använder baserar sig på att avloppet i stort sett orenat påverkar vattendragen. Markens förmåga att binda ämnen, bl. a. fosfor beaktas inte trots att marken vanligtvis är bra på att binda fosfor.

Skall vi minska näringsbelastningen ytterligare för små avlopp så skall vi föra in urinavskiljning. Den tar bort 60% av P och 80-90% av N. Fosforfällor talas det om, men varför köpa tekniska produkter som fosforfällor, när alternativa åtgärder är enkla och fungerar utan att byta ut fosforfällorna gång på gång. Vem tjänar på detta, inte fastighetsägaren, och inte miljön i alla fall.
Materialet i fosforfällorna har mycket stor klimatpåverkan enligt vetenskapliga livscykelanalyser. Dessutom är det ett mineral som bryts och fraktas hit från andra sidan östersjön.

Lyssna även på inslaget från P4 Södermanland. Fastighetsägare tvingas åtgärda avloppen i onödan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *