Juridiken kring vatten och avlopp

 

Juridiken kring vatten och avlopp – En rapport från HaV

Nu finns den nya rapporten ”Juridiken kring vatten och avlopp” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

I rapporten går vi igenom VA-juridiken utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster samt vissa lagar som rör markåtkomst. När det gäller dricksvatten tillkommer livsmedelslagstiftning. Reglerna kring dagvatten, annat spillvatten som dricksvatten behandlas. Jonas Christensen har varit huvudförfattare. Rapporten är på drygt 160 sidor.

Anm webredaktör: Se bl a sid 98/99. Huvudmannen får inte tvinga individer…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *