2018-01-15, Skrivelse till samtliga riksdagsmän

Skrivelse 2018-01-15 till samtliga riksdagsmän

All makt i Sverige utgår från folket enligt regeringsformen, innebärande att folket i allmänna val väljer folkvalda att företräda dem. Nästa år väljer vi medborgare folkvalda för mandatperioden 2018 -2022.
Vi tillskriver dig som folkvald företrädare för oss i Sveriges nuvarande riksdag i en för oss som enskilda fastighetsägare mycket angelägen fråga, nämligen VA frågan. FN har 2010 proklamerat att tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. EU har beslutat om ramdirektivet för vatten 2001 med  syfte att uppnå ” god status för Europas floder, sjöar och grundvatten….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *