Nätverket VA-i-tiden

Nätverk och forum för VA-i-tiden.

Här hittar du tidningsartiklar, radio och TV inslag om VA frågor, brev från berörda av tvångsanslutningar eller utdömda avlopp, myndigheters utredningar, kommuners ageranden, domar om VA samt sakkunskap om VA området och hur kommunerna sköter sitt ansvar för avlopps- och dricksvatten

Vi som ingår i ett nationellt nätverk, är med vägföreningar, områdesföreningar och enskilda. Vi har hus på landsbygden, i fritidshusområden, eller upprörs över myndigheters agerande när det gäller enskilda avlopp och vatten.