Föreningen VA-i-tiden

Den nationella föreningen VA-i-tiden, skapad nov 2019, arbetar för att förändra nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning gentemot fastighetsägare med enskild VA-anläggning. Alla myndighetskrav skall vila på saklig grund.

Vi vänder oss till dig, som liksom vi upplever att myndigheternas handläggning och tillämpning av vatten och avloppsfrågor är felaktig och saknar all rim och reson

VA-i-tidens grundstenar är hälsa/miljö, trygghet, demokrati och ekonomi. Vi vill också värna om vår natur och våra vattendrag, men menar att alla myndighetskrav skall vara rimliga i förhållande till miljönyttan. Utgångspunkten för skyddet av människors hälsa och miljö ska utgå från vattendirektivets nyttokostnadsprincip, dvs. högsta möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad.