TV4, Kalla fakta

Davids kamp mot Goliat

KALLA FAKTA, TV4, 20:00, 16 oktober 2017
TV4 Nyhetsmorgon kl 6:19, kl 7:30, kl 8:19, kl 8:36kl 8:53
Minister tror på alternativa avloppslösningar
Tvingas betala hundratusentals kronor mot sin vilja

Expressen: 2017-10-16, Stugägare protesterar mot kommunalt vatten

 

Programmets titel: STUGUPPRORET

Varje år ansluts tusentals hushåll till kommunalt vatten och avlopp. På allt fler håll protesterar nu fastighetsägare mot att tvingas in i det kommunala VA-nätet. På många håll är motståndet organiserat i föreningar och sammanslutningar bestående av hundratals fastighetsägare.

Kalla fakta bestämde sig för att besöka tre kommuner där det planeras omfattande utbyggnader av det kommunala VA-nätet: Smedjebacken, Köping och Orsa. Vi träffar fastighetsägare som är rasande över kommunernas hantering av VA-frågan. Kostnaderna för de enskilda kan bli så höga som uppåt en halv miljon kronor – oavsett om de har en gammal sommarstuga som kanske inte ens har elekricitet eller om du bor permanent. Det spelar inte någon roll om de har torrdass, trekammarbrunn med infiltration eller någon annan lösning. Det saknar också betydelse om deras avlopp är godkändat av kommunen. Alla dras över en kam. Ingen kommer undan.

Men vilken rätt har kommunen att tvinga på sina invånare kommunalt vatten och avlopp till höga kostnader för de enskilda fastighetsägarna?

Lagstiftningen kräver att det ska finnas väl utredda miljö- eller hälsoskyddsskäl för att införa kommunalt vatten och avlopp i ett område. Nu visar Kalla faktas granskning att det råder stora brister i kommunernas beslutsunderlag när det gäller att påvisa risker för miljö och hälsa som grund för att besluta om kommunalt vatten och avlopp. Granskningen visar också att lagstiftningen utnyttjas i andra syften, till exempel att kommunen vill exploatera nya områden för bostadsbyggande. För att få ekonomisk täckning för anläggande av kommunalt vatten och avlopp tvångsansluts gamla bostadsområden som ligger längs de nya ledningarnas sträckning.

Granskningen visar också att rättssäkerheten för de enskilda fastighetsägarna är mycket låg. Möjligheterna att överklaga kommunens beslut är små. Och chansen att vinna är i stort sett obefintlig. Enligt Kalla faktas undersökning har hittills inte en enda fastighetsägare lyckats bli undantagen tvånget att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

För mer information:

Reporter: Johan Åsard 070 787 92 96 johan.asard@tv4.se
Redaktör: Cecilia Wanger 070 664 33 11 cecilia.wanger@tv4.se
Redaktionschef: Jonas Alsgren 070 682 40 90 jonas.alsgren@tv4.se