Svar av Riksdagspolitiker på våra mailförfrågningar

Från: Marie Olsson <marie.olsson@riksdagen.se>
Datum: 24 oktober 2017 17:16:29 +02:00
Ämne: SV: Kommunalt Vatten och Avlopp

Hej Rolf!

 Som du vet har jag träffat er några gånger och även varit med i kommunens hantering av VA-planen fram till dess att jag blev riksdagsledamot. Jag vet också att kommunen nu överklagat Länsstyrelsens föreläggande. Vi får avvakta och se vad som blir resultatet av den rättsliga processen. Jag har även pratat med Ander Grönvall, som jag förstod att även ni varit i kontakt med, och som är utsedd av regeringen att utreda lagen. Hans uppdrag är följande:

”En särskild utredare ska se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. En utgångspunkt är att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna. Utredaren ska bl.a. föreslå

. hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras avseende kommunens ansvar för vatten och avlopp i ett större sammanhang, förutsatt att ett behov är identifierat, 

. en central tillsynsvägledande myndighet för kommuners skyldighet att tillhandahålla allmänna va-tjänster och tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster,

. kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

I syfte att kostnadseffektivt minska utsläppen från små avlopp bör alternativ till den kommunala skyldigheten att ordna allmänna vattentjänster i större sammanhang utredas. Alternativ som bör undersökas är möjligheten för kommunen att besluta om så kallad va-samverkan och möjligheten att i större utsträckning ge utrymme för enskilda alternativ när dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och en sådan lösning är förenlig med intresset av en god hushållning med naturresurser.”

Jag gissar att ni redan har koll på detta. Vi får alltså avvakta utredningens förslag för att sedan se hur lagstiftningen kan ändras utifrån syftet med utredningen.

 För Socialdemokraterna på Dalabänken

Med vänlig hälsning

Marie Olsson

Riksdagsledamot

Socialdemokraterna