Econova, Biototal- företag som lagrar och sprider rötslam på åkrar, Svenskt vatten som godkänner verksamheten

Biototal

”Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land, där vi erbjuder att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Vår vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter.Vårt fokus ligger på kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg.”

Biototals brev avslutas med texten “- Tillsammans med våra kunder skapar vi långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad och land!”

Econova

Econovas återvinningsverksamhet bygger på miljökunnande, långsiktiga samarbeten samt gedigen erfarenhet av att nyttigöra bi- och restprodukter.
Exempel på material som Econova förädlar och nyttigör i nära kundsamverkan:

  • Rejektmassor
  • Renserigrus
  • Fiberslam
  • Bioslam
  • Kemslam
  • Städbark

Näring i kretslopp

Econova cirkulerar näringsämnen i avloppsslam från Revaqcertiferade reningsverk och återför aska från biobränslebaserad energiproduktion.

Sluttäckning

Econova vänder miljöproblem till lösningar, inte minst när det gäller sluttäckning av deponier.

Econova har arbetat med sluttäckning av deponier alltsedan Deponeringsförordningen SFS 2001:512 trädde i kraft år 2001. Kombinerat med vår långa erfarenhet av användning av återvunna massor kan vi utföra sluttäckningsuppdrag med hög kostnadseffektivitet.

Svenskt Vatten

( tidigare Svenska vatten- och Avloppsföreningen) Sammarbetsorgan för kommuners reningsverk

Användningsområden för slam

Idag används slam oftast till jordtillverkning och växtetablering, om det används. Om reningsverket är certifierat enligt Revaq är det möjligt att använda slammet inom jordbruk.

Användningsområden där slammets innehåll av näringsämnen i dag inte kan återanvändas är tätskikt för deponier och förbränning av slam. Till det hör samförbränning med avfall, samförbränning med biobränslen, förbränning i cementugn och monoförbränning i slam. Tekniken för monoförbränning av slam utvecklas i dag med syfte att kunna ta hand om fosforn från askan. Det finns goda förutsättningar för att en sådan teknik ska gå att genomföra i full skala inom några år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *