Bblat Köping/ Insändare: Kommunledningens beslut har lett till panikförsäljningar

Kommunledningens beslut har lett till panikförsäljningar

Genom Köpings tvångsanslutning till kommunalt VA av Norrmälarstrands 235 fastigheter till en anslutningskostnad på mellan ca 280 – 500 tusen kronor, till vilket kostnad för installation på den egna fastigheten tillkommer med ca 50 – 100 tusen kronor, har fastighetsägare inte råd att bo kvar. Ett byte av befolkning kommer att bli konsekvensen vilket också är syftet. Under 2019 har nuvarande styre i Köping lyckats med att påbörja sitt utbyte av befolkningen vid Norrmälarstrand…….
……Skamvrån är där ni styrande i Köping med er politik hör hemma.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Läs även de tidigare insändarna

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *