SVT Småland/ 200 000 olagliga avlopp förorenar svenskt vatten

200 000 olagliga avlopp förorenar svenskt vatten

PUBLICERAD 

Enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet saknar fortfarande 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige en godkänd rening.

Att ha en så kallad slamavskiljare  som enda avloppsrening är olagligt. Dessutom bidrar dessa avlopp till övergödningen av Östersjön och riskerar att förorena grannarnas dricksvatten.

webredaktörens anm:Stenkistor tillsammans med omkringliggande jord utför en optimal rening av BDT-vatten med lokala naturmaterial istället för fabricerade enheter som släpper ut CO2 både vid tillverkning och transport.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *