Krav på skadestånd pga Uddevallas lagöverträdelser genom att driva rättsprocesser gentemot en enskild fastighetsägares enskilda avlopp.d fastighetsägares

Fastställandet av , samt dom för utbetalning av skadeståndet.
Jag Svenning Ericsson kräver mina lagstadgade grundläggande *rättigheter till att förtursförklaring
ges för skadeståndsmålet, att förvaltningsdomstolen tillämpar min begäran om direkt effekt och
genom dom fastställer det häri beräknade skadeståndsbeloppet riktat emot Staten genom
delegation till Uddevallakommunen, samt att i domen ange att full betalning skall ske senast inom
10 arbetsdagar efter dom. Uddevallakommunens institutionella miljö-vanskötsel tillsammans med
lagöverträdelser emot fördrag Art 7, antagen stadga, de antagna grundläggande principerna och
direktiv med anvisningar har skadat fastighetsägaren genom såväl intrång och kränkning av de
antagna rättigheterna och som enligt lag skall ersättas genom skadestånd.
Svenning Ericsson (Häri SE, alternativt fastighetsägaren)

Se bilaga: 2019NOV28 SKADESTÅND FÖRVRÄTTGBG-1

Se sid 2 och 3 om omfattningen av avloppsutsläpp ifrån eget avlopp från fastigheten samt kraven på att få behålla den näring man själv producerar på egen tomt, enl jordabalkens lagtext.

 

Klipp från sidan 7.

OBSERVERA ATT:
Även om fastighetsägaren inte hade permanent-lagrat in 100 % av sin egentillförda WC
fosfor i sina egna jordmassor utan istället hade installerat ett 80 meter långt rör för att
därmed direktförbinda fastighetens slamavskiljande brunn till det näringsfattiga bäckvattnet så
skulle maximalt 180g WC fosfor/år tillföras. OBSERVERA helt utan att fosforn skulle
genomströmma och därmed effektivt infiltreras igenom de ca 500 ton tunga jordmassorna
med dess garanterade 100 % fosforinlagring…
Det näringsfattiga bäckvattenflödet skulle helt utan infiltrationen därmed maximalt tillföras
motsvarande 15 gram fosfor/månad med göd värdet 0,1 öre/ dygn vilket utgör ”hela” den
”miljö”potential som skall kunna legitimera Staten genom Uddevallakommunens
offentlig-avlönade ”miljö”tjänstemannakår att kunna ”avsyna” fastighetsägarens egendom.
För att efter denna ”avsyn” därefter kunna konfiskera fastighetsägarens rättighet till att
använda sin privata egendom, bestraffa fastighetsägaren genom domstolsutslag, och att
med skattemedel verka för en helt och hållet utomparlamentarisk kollektivistisk
”miljö ”bluff politik. Att institutions-tjänstemän utan mycket långvarigt drabbande fängelse-straff
även tyckt sig att ha myndighets-rättighet till att konfiskera enskilda Svenska medborgares
mänskliga rättigheter, anger att en mycket samhällsfarlig respektlöshet har fått fäste inom
Staten genom delegation till Uddevallakommunen…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *