HD-Hälsingborgs dagblad/ Nu ska koloniernas avlopp renas

Nu ska koloniernas avlopp renas

Ett koloniområde kopplas in på det kommunala avloppsnätet. Andra kolonister måste installera ett reningsfilter.

Kommentar av Lars Hylander:
Anders, det gör inget om fritidsbåtarnas BDT går rakt ut i sjön eftersom de har P-halter som ligger på samma nivå som reningsverkens renade spillvatten!!! Detta om man räknar på siffror på utsläpp av P/dag o person enligt SMED samt Svenskt vattens data om vattenförbrukning på 110 L  vatten/ dag o person (exkl WC). Säg till om nån vill kolla uträkningarna.

Det finns flera skäl att stöda koloniodlarna. De har varit pionjärer med guldvatten (urin). De lever vanligen miljövänligt med begränsad förbrukning av ändliga resurser (odlar mycket mat själva, odlar blommor istället för att flyga hit blommor från andra sidan jorden). Att tvinga dem till ökad resursförbrukning ligger inte i samhällets intresse. Stenkistor tillsammans med omkringliggande jord utför en optimal rening av BDT-vatten med lokala naturmaterial istället för fabricerade enheter som släpper ut CO2 både vid tillverkning och transport.

Webredaktörens anm: Är detta med sanningen överensstämmande? Stödjs detta av fakta och kunskap eller är det politiskt beslutat för att exploatera områden och få in skatter och avgifter.

Se även SVT Småland/ 200 000 olagliga avlopp förorenar svenskt vatten
och fPlus.se/ Forskare: Nu kommer de nya moralskatterna

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *