Svenska kommuner kan idag underkänna ett enskilt avlopp utan någon annan motivering än att anläggningen är för gammal. Jan Ericson (M)

Svenska kommuner kan idag underkänna ett enskilt avlopp utan någon annan motivering än att anläggningen är för gammal. Något krav på att kommunen utför en funktionskontroll finns inte. I praktiken gör detta den enskilde fastighetsägaren rättslös. Det är svårt att bevisa att en avloppsanläggning fungerar. Då krävs omfattande konsulthjälp för höga kostnader. Bevisbördan borde alltid ligga på kommunen att utreda och motivera ett beslut om att underkänna ett enskilt avlopp.

Jan Ericson (M):

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *