Svensk Byggtjänst/ Rättsfall om enskilda avlopp (2015)

Svensk Byggtjänst/ Rättsfall om enskilda avlopp (2015)

2015-04-07
Rättsfall och domar kan vara bra som underlag till bedömningar som rör tillsyn av enskilda avlopp. Havs- och Vattenmyndigheten har valt ut ett antal som man tror kan vara till hjälp.

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, har sammanställt rättsfall och domar som kan vara till hjälp vid tillsyn av enskilda avloppsanläggningar som ska utföras med stöd av miljöbalken.

I sammanställningen refererar man till domar från Mark- och miljööverdomstolen men också från landets fem mark- och miljödomstolar och avgöranden från Justitieombudsmannen, JO. De nämnda domarna har vunnit laga kraft.

Sammanställningen är ett urval som HaV anser ger vägledning i vissa frågor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *