Mark- och miljödomstol, 2013-M 2380. Ett förbud att släppa ut avloppsvatten genom en avloppsanläggning upphävdes. Avståndet till dricksvattenbrunn var endast ca 13 meter.

 2013-08-06
 MMD 2013
 2013-M 2380

Sammanfattning

Ett förbud att släppa ut avloppsvatten genom en avloppsanläggning upphävdes. Avståndet till dricksvattenbrunn var endast ca 13 meter. Ur bergborrade dricksvattenbrunnar skedde dock vattenuttaget i berggrunden, dvs. inte ur samma vattenmagasin som avloppsinfiltrationen gjordes i. Vid sådant förhållande spelade det ingen roll om infiltrationen var 13 eller 30 meter från vattentäkten. Det som spelade roll var jordlagrets mäktighet under infiltrationsanläggningen. Jordtäcket inom fastigheten var betydande och grundvattennivån låg djupt, på ca 6 meter. Fastigheten användes dessutom endast som fritidsbostad med ca 50 övernattningar per år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *