Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Julklapp- 90 åring tvingas betala kvarts miljon pga tvångsanslutning till va.//Brottsförnekande rådet

Webredaktörens kommentar: Höörs kommun beslöt i fullmäktige att tvångsansluta 3 områden. (länk till Höör på va i tiden sidan)

Dock så insåg man så småningom misstaget och tog tillbaka beslutet. Men ett av områdena hade va kontoret redan beställt anslutning till, så det genomfördes.

Gamelmormor och de andra fick betala dyrt för för va kontorets snabba hantering och icke välgrundade beslutsunderlag. Var det verkligen behov av anslutning, när de andra områdena slopades. Varför skall dessa kommuninvånare betala för fullmäktiges och va kontorets stora miss? Det borde vara samtliga i kommunen som skall betala.

_____________________________________________________________________________

Avloppsbedrägeriet

Johan Widing

God jul från Höörs Kommun

Gammelmormor Inga 90 år såg sitt livs besparingar försvinna när hon fick räkningen för sin tvångsanslutning till kommunens VA nät. En kvarts miljon krävs hon på för något hon inte behöver eller har efterfrågat. Höörs kommun startade denna tvångsåtgärd med att tvinga husägare att ansluta sig till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Man har nu fått backa på att ansluta alla hushåll men vissa så som Inga tvingas ändå betala. En helt orimlig bedömning där hon får betala maxtaxa för hela sin fastighet och inte bara tomten som vore korrekt är extra salt i såret.
#höörskommun
@hoorskommun

__________________________________________________

Detta förfarande måste få ett slut nu! Åtgärder ska vara proportionella i förhållande till skyddsnivån, och vara grundade på undersökning av potentiella fördelar och kostnader för en viss insats eller brist på insats. Häri får det inte ligga orimliga kostnader för att uppnå otydliga minimala förbättringar gällande skyddsnivån. Och framför allt då det inte finns några färdiga utvärderade vetenskapliga underlag som grundar och beivrar åtgärdernas kostnadseffektiva nytta för både miljö och hälsa..

Trots detta så så går kommunerna skoningslöst fram, Man kan starkt ifrågasätta vart den enskildes rättssäkerhet tagit vägen?
Dessutom går det vidare att läsa i bl.a.. hänsynsreglerna som först och främst är riktade till just våra myndighetsutövare 2 kap. 7§ Skälighetsprincipen. De krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ställs på den enskilde eller verksamhetsutövaren får inte vara oskäliga. En avvägning ska göras mellan nytta och kostnader.
Ja man häpnar när man tar del av följande historia nedan och något måste ha gått riktigt fel här?

MIchael Richter

________________________________________________________________

Läs gärna följande skrämmande läsning och fråga er sen själv om inte detta förekommer även inom VA området med frisering, undanhållande av forskares rapporter och siffror som inte går stick i stäv med den politik som förs ute bland våra myndigheter. Är detta bevis på en genompolitiserad myndighet vars uppdrag inte längre kan anses utföras på ett ändamålsenligt vis? Finns det fler verkligheter ”en verklighet och en politisk verklighet” för att motivera en ändring i en rapport.? Ja det verka så! Vi har ju redan sett Hav o vattenmyndigheten agera på detta vis genom att vägra publicera rapporter och siffror de själva beställt .

_________________________________________________________________________________________

 

GP ledare: Adam Cwejman: Brottsförnekande rådet

Intervjuer med anställda och före detta anställda på Brottsförebyggande rådet vittnar om en politiserad verksamhet där ”känsliga” slutsatser ofta tonas ned.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *