Nya Tider/ Vad får vi för pengarna? – Betala gator och belysning själv!

Vad får vi för pengarna? – Betala gator och belysning själv!

 

I takt med att kommunerna hamnar i ekonomisk knipa, inte sällan på grund av skenande migrationsrelaterade kostnader, drar man åt svångremmen på andra områden. Kommunerna ser över sin kostnadsmassa i jakten på besparingar. En trend sedan några år är att flytta över kostnaden för infrastruktur från samhället till privatpersoner. Kommunerna agerar olika och stöder sig på motstridig lagstiftning.

De flesta anser nog att våra gator och gatubelysning i bostadsområden hör till de delar som bör bekostas av skattemedel. Samma sak med lekplatser och grönområden. I Sverige gör allt fler kommuner helt om och börjar kräva fastighetsägare på höga avgifter för dessa funktioner.

Flera kommuner drar in eller minskar bidraget till samfälligheter som sköter om sådana uppenbara samhällsintressen. Kostnaden vältras istället över på de boende i de aktuella områdena, utan att det medför någon rabatt på skattsedeln. Sedan några år tillbaka har det också blivit populärt att vältra över kostnaden för upprustning av gator och belysning på fastighetsägarna, framför allt i villaområden, i samband med att kommunen förtätar eller utvidgar ett område.

Över 40 kommuner tvingar villaägare att betala för upprustningen av gatunätet. I de allra flesta fall handlar det om stora pengar, inte sällan flera hundra tusen kronor per fastighet. Andra kommuner tar allt på kommunalskatten. De senaste åren har flera uppmärksammade fall relaterats i media. Trots det fortsätter kommunerna att flytta över kostnader för infrastruktur till enskilda fastighetsägare.

En nyare trend är att kommunen hotar att avveckla kommunal gatubelysning i bostadsområden, om inte de boende själva tar över ansvaret för belysningsanläggningen. Samma sak sker med lekplatser. Många kommuner väljer att montera ner lekplatserna istället för att anpassa dem till nya krav från EU. Även i sådana fall tvingas de boende själva betala för att lekplatserna skall få vara kvar och underhållas, om de vill att barnen skall ha säkra lekplatser att vistas på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *