Ansökan om medel för undersökning av små avlopp avslagen av HAV utan anledning till avslag- varför?

Redan före 28 februari 2016 sökte mitt företag anslag hos Hav o Vattenmyndigheten vid utlysning om medel för små avlopp. Meningen var att undersöka mängden bakterier och mikroorganismer i 10 olika trekammarbrunnar 2 gånger för att erhålla ett trovärdigt resultat av aktiviteten i dessa. Resultaten är helt avgörande om en reningsprocess förekom, eller en mer eller mindre steril situation förelåg.
Anledningen var fortsatta undersökningar om:
1: nuvarande läge,
2: anledningen till detta läge,
3: åtgärd för att förbättra nuvarande läge.
Det blev avslag. Vid förfrågan om anledning till avslag, skylldes på olika saker. Undermålig kvalitet på ansökan. Oklart vad syftet är. Kunskapsbrist hos sökande. Oklart vad som skall göras. Det fanns inga undermåligheter eller annat. Att ett analysbolag skulle ha kunskapsbrist är orimligt.
Hav o Vatten ville helt enkelt inte att en viktig kunskap skulle erhållas.
Andra projekt om erhöll anslag kunde inte bedömas tillföra något av större värde. Vid granskningar och inlämnade synpunkter på ombyggnader av kommunala anläggningar framkom att Hav o Vatten inte ens lämnat in synpunkter till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation trots enl. min åsikt fullständig miljökatastrof förelåg.
Se Havs o Vattens förordnande om stöd till miljöprövningsdelegationen.bengt

Bengt-Åke Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *