Tjörnpartiet Utmanar Tjörns Kommun

Mail till webredaktören:

Tjörnpartiet Utmanar Tjörns Kommun

Hej!  Fick följande dokumentTjörn liberala sanningar vidarsänt till mig från skitgubbarna i LPo vilket jag delger er alla ovan i pdf. Ja man får sina betänkligheter när man läser följande från senaste kommunfullmäktige mötet 12/12-2019 .

 

Kommentar från webredaktören:
Runt om i sverige så läcker ledningssystemen. Svenskt vatten talar om 20 % för dricksvattnet, för avloppssystem så är dessa inte trycksatta så resultatet där läckagen är är inte lika påtagliga som när dricksvattnet läcker, men avloppsvattnet rinner rakt ut i marken och förorenar den och göder våra vattendrag och sjöar. Havs och vatten myndigheten anser att markens upptagningsförmåga skall inte räknas mer än över anläggningen, och denna räknas inte hålla mer än 15-20 år för infiltratiner och trol även för minireningsverk, därefter är det dags för att byta anläggning. Detta för att inte de små avloppens föroreningar i form av näringsämnen som foosfor, och bakterier och virus och läkemedel skall gå vidare till vattendragen.

Se mer på denna länk om haverier och bräddningar i kommunala system och om läckande ledningar:

Räknar man för kommunala avloppsledningarr att marken inte har någon upptagningsförmåga utom för själva den iordningsställda infiltrationen, som utgörs av ett mycket tunnt sandlager för att jämna marken i diket för rören, , så utgör avloppsledningarna en mycket stor utsläppskälla till våra sjöar och hav. Men nu är det Naturvårdsverket som reglerar kommunernas reningssystem, men HAV reglerar de små enskilda avloppen.

Grunden är densamma, men regelverken och lagtolkningarna och domarnas prejudikat r helt olika. Det gör att de små enskilda avloppen kan dömas ut på mycket tveksama grunder på på rent tyckande från avloppsinspektörer runt om i kommunala förvaltningar, medans va ldeningarna läcker, reningsverk och pumpstationer bräddar och havererar ibland och att avloppslam, dvs restprodukten från reningsverket efter att ha skickat ut en del i vattendraget av föroreningingarna, den läggs uppepå åkermark, för att sedan plöjas ner. Då är det inte tal om att bajset och massor med kemikalier och gifter blandats med i slammet, inte tas om hand om av marken, utan nu finns miljarder bakterier och mikrober per m3 för att bryta ner ”gödseln” och bidra med ett kretslopp för stad til alnd och åter till stad. Att livsmedlen påverkas negativt borde vara självklart, och KRAV och EKO odlande bönder vill inte sprida slammet. Dock är det ok efter en inkubationstid på ett antal år. Metallerna och mycket av kemikalierna finns dock kvar. Skall vi äta svensk mat?
Se mer på denna länk: ”Hantering av avloppsslam från reningsverken”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *