SVT inrikes/ Test i avloppsvatten- Mer amfetamin i Stockholm än i övriga städer i Europa

Mer amfetamin i Stockholm än i övriga städer i Europa

PUBLICERAD 

I Stockholm tas sannolikt mer amfetamin än i alla jämförbara europeiska städer. Det visar det drogtest som Veckans brott genomförde i Stockholms innerstad under en oktobervecka 2019.

När Veckans brott drogtestade Stockholms avloppsvatten för att se hur mycket droger som används genomfördes analysen enligt europeisk vedertagen standard från EMCDDA, den europeiska organisationen för narkotika och narkotikamissbruk.

_______________________________________________________________

Undersökning visar: Stockholmare köper droger för 30 miljoner i veckan

PUBLICERAD 

Stockholmarna röker nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortar 33 670 linor kokain och tar över 451 000 doser amfetamin på en vecka. Det visar unika siffror framtagna av Veckans brott, som drogtestade staden via avloppsvattnet under en oktobervecka 2019. Bara den veckan togs droger för nästan 31 miljoner kronor i det testade området.

Veckans brott lät testa Stockholms avloppsvatten i de centrala och södra delarna under sju dagar för att kartlägga hur mycket droger som finns i omlopp. Det statliga forskningsinstitutet RISE analyserade halterna av drogrester i avloppsvattnet som varje dag spolades ner av de 850 000 människorna som bor i området.

________________________________________________

Kommentar avwebredaktören:  När vattnet passerat reningsverken, så skickas amfetaminen ut i våra vattendrag, utom det som fastnar i slammet. Slammet transporteras sedan ut på våra åkrar och gödslas med. Vill vi ha amfetamin i våra livsmedel?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *