En kommentar

 1. Kommentarer från VA-i-Tiden nätverket före remissens skrivande:

  Skall/kan intresseföreningen va-i-tideni skicka in ett svar till Hav angående remissrunda om vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter. Det ligger snubblande nära vår kärnfråga om hur riskerna skall utvärderas av potentiella föroreningskällor och skyddsavstånd.

  ____________________________________________________

  Utdrag ifrån remisskrivelsen:

  Den nya vägledningen föreslår några förändringar i inriktningen för arbetet jämfört med tidigare;

  För alla allmänna vattentäkter, med uttag större än 10 m3 eller som försörjer fler än 50 personer, ska behovet av inrätta ett vattenskyddsområde utredas. Vattenskyddsområde bör inrättas om riskbedömningen i utredningen pekar på att det finns ett behov.

  Det kommer inte att finnas någon vägledande metodik för hur ett vattenskyddsområde ska avgränsas. Hur avgränsningen genomförts ska redovisas i underlaget till ärendet.

  Ett vattenskyddsområde kan delas in i olika zoner om det finns ett behov av att differentiera föreskrifterna inom området. Det bör dock alltid övervägas om vattenskyddsområdet kan uppnå sitt syfte med en zon.

  Inrättande av vattentäktzoner bör undvikas eftersom en sådan zon också kommer att medföra att känslig information om vattenförsörjningssystemet sprids öppet.

  Om underlaget i ett vattenskyddsärende visar att det inte behövs några föreskrifter för hela eller delar av området så bör utgångspunkten vara att dessa områden heller inte ska pekas ut som vattenskyddsområde.

  Föreskrifter med krav på tillstånd bör meddelas med återhållsamhet.

  ______________________________

  En synpunkt skulle vara av intresse är att Hav tog fram en sammanställning av internationella vetenskapliga erfarenheter och hur andra länder handlägger frågan om riskbedömning av skyddsavstånd. Det kan rimligen inte göras av varje kommun/vattenförbund. Det räcker inte att basera utvärdering och undantag på en bedömning av tjänstemän. Det måste till en mer verklighetsbaserad data bank för att ge trovärdighet till beslut angående vattenskyddsområden.”

  Vi bor i kommunens inre vattenskyddsområde, vilket får en del personer att ifrågasätta om vi ska få ha djur. De skulle möjligen kunna förorena vår egen brunn om vi inte har tätat runt foderröret och om kohagen lutar mot brunnen, så att gödselvatten kan rinna ner vid störtskurar/snösmältning. Men det finns ingen som helt möjlighet för smittämnen att tränga genom kohagens jordlager ner till grundvattenmagasinet på 15-20 m djup.

  Vid kontakter med Miljökontoret har jag påpekat att dieseloljan i fordonen på de livligt trafikerade vägarna genom vattenskyddsområdet är en mycket större risk om en tank springer läck vid en olycka.

  _____________________________________________

  SGU:s nyhetsbrev kan man prenumerera på. Har intressant info om grundvatten mm.
  Nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning. Du kommer direkt till nyheterna genom att klicka på rubrikerna.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *