Den lilla människan Anna, 2019-12-13, ”Idag är jag så arg”

”Idag är jag så arg”

Jag brukar beskrivas som en lugn och saklig person.

Nu tryter mitt tålamod.

Jag läser om hur människor på flera platser runt om i landet får stora rötslamsberg förlagda i sin omgivning och vad gör makthavare från högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om hur enskilda tvångsansluts till kommunala avlopp trots att man har godkända anläggningar redan och vad gör makthavare från högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om inventeringar och enskilda avlopp där folk tvingas sälja sina hus/hem/stugor av en massa olika orsaker som är fullständigt absurda.
Och vad gör makthavare från högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om hur kommuner lägger slammet i mark men då gäller visst markretention till skillnad mot den enskilda FÄ. Och vad gör makthavare på högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om folk som får sina källare fyllda av bajs/kiss pga kommunala ledningars olika problematik.
Och vad gör makthavare från högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om hur rötslam med sitt giftinnehåll från reningsverk gödslar en del av våra svenska odlingsarealer.
Och vad gör makthavare från högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om hur olika badplatser fylls av avlopp från bräddningar av de kommunala avloppen.
Och vad gör makthavare på högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om Agenda 30 och kan inte se att avloppsfrågorna rimmar alls med dessa.
Och vad gör makthavare på högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om markretention och ser samtidigt hur det skiljer sig åt mellan den enskildes fall och i fallen med rötslam företag/kommun.
Och vad gör makthavare åt saken?

Nada.

Jag läser lagar och paragrafer och annat juridiskt ang avlopp/miljö och ser hur olika det bedöms och hanteras, lagen tycks bero på vem man är och hur stor möjlighet man har beroende på kunskap och ekonomi.
Och vad gör makthavare på högsta ort åt saken?

Nada.

Jag läser om hur folk fixat godkända lösningar för sitt dagvatten men sen kommer kommun och tvångsansluter till sina nya lösningar för skyfall, en ny räkning till medborgaren.
Och vad gör makthavare på högsta ort åt detta?

Nada.

Jag tänker att Sveriges befolkning går under och snart lär vi få tider snar likt inbördeskrig.

Jag är så besviken.

Jag tror inte människor kommer orka mer snart, inte tillsammans med alla övriga tidstypiska problem.

Vänd trenden kära makthavare, jag tror inte ni förstår hur illa läget är.

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Ps. Jag hoppas inte att makthavare tänker att ”Rom byggdes inte på en dag”, den klyschan har vi inte tid med.
Det mullrar i landet tyvärr….DS

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *