Boliden/ Rötslam används vid återställning av gruvområden

Rötslam används vid återställning av gruvområden

Sedan 2002 använder Boliden rötat avloppsslam i samband med återställningen av gruvområden. Det är framföra allt gråbergsupplag och sandmagasin som täcks med det näringsrika rötslammet för att underlätta etableringen av ny växtlighet och minska erosionsrisken.

Rötslammet som används vid återställningen av mark vid Bolidens svenska gruvor kommer bland annat från reningsverk i Stockholm. De mätningar som Boliden har gjort vid Aitikgruvan i Gällivare, där rötslam har använts vid grässådd i nästan tio år, visar inte på några förhöjda halter av fosfor i närbelägna vattendrag……

…….. Hur mycket rötslam används?

Sedan 2002 har Boliden totalt använt 600 000 ton rötslam. Det mesta kommer från reningsverk i Stockholm, men också från reningsverk i Skellefteå, Luleå, Sundsvall, Ludvika och Arvidsjaur. Drygt hälften av rötslammet har använts vid Aitikgruvan och resten i huvudsak vid efterbehandling av ett antal av Bolidens nedlagda gruvor……..

_____________________________________________________________________________________________

Kommentar:

Hur kommer det sig att P INTE läcker från näringsrikt rötslam som körs från Stockholm och läggs vid Aitik-gruvan, men enligt HaV läcker genom marken från enskilda avlopp.

Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *