Har HAV och inspektörer alltid rätt?

Ja Anders du är inte ute och cyklar, det blir lätt så vid avsaknad av vissa tekniska prylar och detaljer, att avloppen riskeras dömas ut av okunniga myndighetsutövare. det är ju inte deras ansvar utan det är hos ägaren av själva anläggningen som bevisbördan ligger på, har denne bara rätt prylar så räcker det för ett godkännande, oavsett om det fungerar eller inte, mer än så sträcker sig inte ansvaret. åtminstone inte förrän olägenheter lyckats uppstå. // MR

Sent: Friday, November 29, 2019 at 11:12 AM
From: ”anders segerberg” <anders@segerberg.me>
Subject: Re: SV: Fwd: SV: telsamtal ang betongplatta och spridning av avloppsslam vs enskilda avlopp
Jag förstår inte hur man samtidigt som man bygger upp regler för små avlopp kan bygga ett helt annat regelverk för bönderrs gödselspridning och för kommunernas slamspridning. Tomtgränsen mellan åker och egen tomt för hus och avlopp verkar avgöra om retentionen fungerar eller ej. Detta kan man sedan visa med markkartor och avhandlingar. Jag får inte ihop logiken.
Jag skrev igår om luftningsrör och att de ger syre in till infiltrationen och påverkar negativt bädden, då bakterierna och mikroberna verkar i syrefri miljö. Resultatet är att bädden förstörs.
Likaså finns en del kommuner som kräver reningsverkskemikalier i trekammarbrunnen. Det ger till resultat att bakterierna dör och bädde täpps igen.
Fosforfällor skall också användas i flera kommuner. Dessa stora säckar med bränd kalk blir snabbt igentäppta av alger och slutar fungera.
Har vi en myndighet i HaV som aktivt verkar för att infiltrationerna inte skall fungera. Inte bara att de döms ut på oventenskapliga grunder och utan fakt, utan också ger vägledning till att förstöra bäddarna?
Eller är jag ute och cyklar?
/Anders

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *