Bohuslänningen/ Välkommen tillnyktring om avloppspolitiken

Sedan flera år tillbaka pågår ett viktigt arbete med att byta ut undermåliga avlopp runt om i Sverige. 2018 gav regeringen ett kommittédirektiv i syfte att ”Spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av tekniker där fosfor återvinns utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids”.

Trots detta pågår experiment i vissa kommuner runt om i landet. Dessa experiment härstammar ofta från miljöinspektörer och miljökontor som ofta blandar egna åsikter med samarbeten man har med privatägda konsult- och utbildningsbolag med vinstintressen. I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar….

…..

Terje Skaarnes
MRV – Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *