DN Debatt/ ”Vi vet för litet om vem som har makten i Sverige i dag”

DN Debatt. ”Vi vet för litet om vem som har makten i Sverige i dag”

DN DEBATT 29/10. Sedan 1990 års maktutredning har vi gått med i EU, kalla kriget har tagit slut, nittiotalskrisen har förändrat maktförhållandena på arbetsmarknaden, sociala medier har förskjutit makten över opinionsbildningen och Sverige har blivit mer heterogent och mångkulturellt. Därför behövs en ny analys av maktförhållandena, skriver fem samhällsengagerade akademiker…..

…. Utvecklingen riskerar att urholka tilliten i samhället och minska förtroendet för det demokratiska politiska systemet. Internationell forskning visar på ett minskat stöd i Europa och USA för demokrati som styrelseskick, och stödet är lägst bland de unga. Så gott som varje val i västvärlden bekräftar en växande klyfta mellan storstad och glesbygd eller mellan centrum och periferi. Samma partier – oavsett politisk färg – som i opposition talar om ett sönderfallande samhälle har i regeringsställning påfallande svårt att genomföra, eller ens föreslå, substantiella reformer…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *