Alternativ toalösning med kretsloppstänk. Nedersta gård, Haninge

Hej på Er

Har följt denna fråga under en tid. Som jag ser det så saknas brist på teknisk lösning.

Kommunen ser bara inkoppling mot kommunalt reningsverk (avskiljningsverk) som enda lösning. Ni andra famlar runt med olika diffusa argument, lite hårddraget.Acc
eptera att boende har en miljöbelastning, storleken har ingen betydelse i det enskilda fallet, men sammantaget.

Lösningen, här kortfattat.

Snålspolande alt vaccum toa ansluten till sluten tank. Gråvatten till slamavskiljare och infiltration.
Denna lösning ger en inbesparing på 35m3 vatten / år och villa.
Toa avfallet är således källsorterat.

Slamtömning och transport till mobil processanläggning vid lagringstank intill åker.
I den mobila processanläggningen tillsätts UREA som via omvandling blir Ammonium som avdödar patogener.
Produkten blir SPCR 178 certifierad och används som gödning på åkermark.
Helt slutet kretslopp uppnås.

Jag är en av projektledarna i Haninge kommun som konstruerat en pilotanläggning och skött driften av den.
Med resultaten från den, så har vi byggt en full skala anläggning !000m3 som kommer att sättas i drift nov dec.

Denna lösning kan vara ett gott alternativ för trilskandes kommuner och fastighetsägare.

Kan ställa upp på möte med Er, jordbrukare och kommunala tjänstemän om så önskas för att presentera  detta projekt.

Faktum är att det är jordbruket som är motorn i kretsloppet när det gäller näringsämnen.

/ Janne Klasson jordbrukare projektledare i små avlopp i kretslopp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *