Ren Mat Ren Åker/ Remissvar till miljödepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från Regeringen – ”Hållbar återföring av fosfor” (Rapport 6580)

Till Miljödepartementet Göteborg 2014-03-26

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av ett
uppdrag från Regeringen – ”Hållbar återföring av fosfor”
(Rapport 6580)

Miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat anser
att Naturvårdsverkets nya förslag missar målet:
Minskad tillförsel av gifter till miljön!

Eftersom vi bara har ett avloppsnät i varje tätort går så gott som allt flytande
avfall till våra reningsverk, vare sig det är acceptabelt eller inte. Det finns inget
alternativ. Av detta skäl blir allt svenskt slam fyllt av gifter och oanvändbart
som gödsel.

Bilden: Från ovanstående avfallsförbränningsverk leds tidvis avfall från
rökgasreningen till ett certifierat avloppsreningsverk, trots att det innehåller
dioxiner.

Remissvar Ren Aker Ren Mat 140827

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *