Nya frågor angående slamtömningsingervall Enskilda avlopp från OxyG

Nya frågor angående slamtömningsingervall Enskilda avlopp från OxyG

En fråga angående enskilda avlopp som Va i tiden kanske skulle titta och diskutera och det är tömningsintervall på ett enskilt avlopp!! Vad är ett lagom tömningsintervall. Helt klart är att idag töms det mycket vatten. Eller att det körs runt på mycket vatten.

Ett avloppsystem som grävs ner är oftast till för 5-6 personer eller pe. Många personer på landsbygden är bara 1-2 personer. Tömningsintervallen borde då vara 3-6 år. Ja är man 5-6 personer så behövs säkert slambrunnen töms varje år om man inte ökar volymen i slamavskiljaren.  Men kommunen har satt att det skall tömmas varje år.

I och med att jag är på mycket mässor och får mycket telefonsamtal från fastighetsägare så har Slambilschaufförerna redan insett att det går att hoppa över brunnar om de vet att det är lågbeläggning eller bara göra en toppsugning av slamtäcket. Men fullt betalt skall alla ha. Jag har inte än under mina fyra år träffat på en kommun som kontrollerar hur slamtömningen är utförd och för någon statistik på detta. Jag kommer bara i kontakt med en del av de brunnar som det fuskas med. Jag tror att detta är en stor orsak om en extra tömning behövs. Dålig tömning under några års tid.

Slamtömningsteknik är ett väldigt känsligt ämne att diskutera för det är ingen som koll och att det fuskas. Alla tror att slamtömningen har gjorts som det ska göras.

  

Slamtömningsmetoden med slamavvattning är en metod som sätter igen infiltrationer och lite raljerande att man bara byter vatten med grannen om det tillsätts för lite av polymeren. Många kommuner har förbjudit metoden på grund av att infiltrationer sätts igen.

 

Börja Läs sidan 18 Polymerer i vattnet i bifogande filen.
Erfarenheter och kunskap vid tömning av slamavskiljare JTI

Metoden använder oftast polymerar för att kunna avskilja slammet i lastbilen.

Min erfarenhet av slamavvattning  är att:

  • Infiltrationer sätts igen eller kraftigt minskad livslängd på infiltrationen.
  • Görs slamavvattning enligt regelboken så blir avloppsvattnet giftigt, då får kommer inte bakterier igång med extra mycket slam i slamavskiljaren som följd.
  • Den ekonomiska vinningen då fler tömningar kan ske per dag/lastbil  är en inte långsiktig då du kommer att få göra om infiltrationen i förtid.

Min syn och erfarenhet är att heltömning av slamavskiljare är att föredra även om det kostar lite mer.

Det skall bli intressant att höra era åsikter runt tömningsintervall på ett enskilt avlopp!! Vad är ett lagom tömningsintervall, skulle tömning vid behov fungerar?

Jag tycker att det finns mycket diesel och CO2 att spara genom att titta på det här med tömningsintervall med slamavskiljaren se sidan 29 i bifogad fil om klimatpåverkan

Med vänliga hälsningar
Rickard Carlsson
OxyG AB

Bosebo, Lunden 1
332 91 Gislaved
Kontor: 0371-92044
Mobil: 070-5292074

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *