Hav Ny vägledning- kommentar- en skitrapport

Hej alla! Eftersom jag inte alls kände till denna rapport HVMFS 2016:17 så skrev jag ut densamma, lade mig på soffan och försökte läsa igenom den. Sällan har jag sett så mycket trams samlat på ett enda ställe. Myndigheten försöker helt enkelt göra sig märkvärdig och få det att framstå för alla och envar att det är ytterst svåra beslut som myndigheten har att hantera och att det därför naturligtvis krävs mycket hög kompetens både av myndigheten som av handläggarna ute hos kommunerna. Mitt förslag till alla kommunala nämnder är: Riv sönder skiten! Följ lagen och inte den övertolkning som HAV gör i sin rådgivning.

Nämnder måste lära sig skilja mellan vad som är lag och vad som bara är ”allmänna råd”.  Hur tusan kan ”allmänna råd” vara så detaljerade? Läs någon sida själv – så förstår ni min upprördhet.

Jag återgår till mitt exempel: Jag ser en katt och ropar ”titta en katt”. HaV begär att man skall kalla in en zoolog och att denne skall kunna styrka sin kompetens för att få uttala sig. HaV ger sedan detaljerade råd om vilka prover som skall tas, hur många och på vilka delar av katten. Man bör ta blodprov, urinprov, avföringsprov, salivprov och man bör noga undersöka vad katten ätit de senaste dagarna för att kunna fastställa att provet är representativt. Kattens kön skall fastställas liksom rastillhörighet och möjlig inblandning från andra kattraser. Provtagning och bedömning skall utföras i enlighet med diverse EU-förordningar och harmoniserade villkor. Provtagningsutrustningen skall vara CE-märkt, uppfylla ISO1400. Tillverkaren skall lämna skötselföreskrifter och ange tidsintervall för återkommande kalibrering vid godkänt institut. Osv, osv, osv, osv…..

Än en gång – använd lite sunt förnuft. Släng skiten!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *