Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet

Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet

Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt.

Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida.

Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och Valskog att koka allt vatten.

”Vi har tagit nya vattenprover under torsdagsmorgonen och vi avvaktar nu provsvaren. Vi kommer att informera allmänheten när vi vet mer, skriver Ulf Zackrisson”, VA-chef på Arboga kommun på hemsidan.

___________________________________________________________________________________________________

Efter vattenlarmet i Arboga: ”Vi klarar verksamheten”

”Efter ett larm om otjänligt vatten uppmanas nu Arbogaborna att tills vidare koka allt vatten innan det används till dryck eller matlagning. På Hällbackens stora produktionskök är det enorma mängder vatten som måste kokas.”

”– Vi har därför gått ut med rekommendationen att allt vatten ska kokas innan det används till dryck och matlagning. Det gäller alla i Arboga tätort, Medåker, Valskog och Hällarna, säger VA-chefen Ulf Zackrisson.

Götlunda och Lunger får sitt vatten från annat håll, och invånarna där berörs därför inte av uppmaningen.”

_____________________________________________________________________________________________________________

Arboga kommuns hemsida

Publicerad 2019-08-15

Vattenprover har visat på att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan förtäring.
Arboga kommun rekommenderar kokning av allt vatten i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och Valskog.

Följ Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kokning av vatten:

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/dricksvattenproduktion/kokning-av-dricksvatten—faktablad?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Götlunda och Lunger berörs ej av kokningsrekommendationen.

– Vi har tagit nya vattenprover under torsdagsmorgonen och vi avvaktar nu provsvaren. Vi kommer att informera allmänheten när vi vet mer, säger Ulf Zackrisson, VA-chef på Arboga kommun.

Vill du ha sms om det händer något akut med vatten och avlopp?
Läs mer här om hur du gör för att registrera dig

Kontakt för den här sidan:

 

En kommentar

 1. Vi på Köpings Norra MäÄlarstrand skriver i överklagandet till HD av MMDs mål:
  Köpings kommuns påstående om att fastigheterna inom området har en otillräcklig vattentillgång har vuxit fram under senare del av processen. Kommunen har dock inte ens
  åberopat något stöd för denna nya uppfattning. Påståendet kan t.o.m. ses som överraskande eftersom det motsägs av den information SGU redovisar om vattentillgång för områdena
  kring ”Norr Mälarstrand”. SGU:s information är tillgänglig via internet.

  Fastighetsägare som vi utmed “Norr Mälarstrand” som har enskilda djupborrade brunnar i berg är de som enligt SGU klarar vattenförsörjningen bäst vid låga grundvattennivåer som föreligger i dagsläget. Detta till skillnad mot de stora dricksvattentäkterna/kommunerna som enl SGU kommer att få problem med vattenförsörjningen vid fortsatta låga grundvattennivåer. Vid en anslutning till kommunalt vatten kan konsekvensen vid fortsatt låga grundvattennivåer innebära att vi på “Norr Mälarstrand” står utan tillgång till dricksvatten.

  Undrar hur sommarstugeboendet Hällarna vid Hjälmaren i Arboga kommun som nu permanentbyggs med stora villor upplever att kommunens vattenförsörjning i Arboga fungerar. Från att tidigare ha varit självförsörjande så är man nu anknutna till ett storskalig kommunal verksamhet, som nu inte kan leverera tjänligt vatten. De kördes bort därifrån för att va situationen bedömdes riskera miljö och hälsa.

  /Anders Segerberg, Webredaktör va-i-tiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *