Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media. Rapport från en skogsvandrare utanför Södertälje

Hej Anders,

Bra, utmärkt att du sammanställer att de kommunala avloppsrenings-systemen med rör och reningsverk är långtifrån perfekta! I och med att kommunala avlopps-system också förorenar recipienter i verkligheten, de är långt ifrån perfekta, så blir tvångsanslutningar till VA-system ännu obegripligare ur miljösynpunkt.

Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media, och dessa kommunala läckage hamnar sällan eller aldrig i miljödomstol heller… Hos mig i Östertälje / Fornhöjden läckte avloppsvatten upp ur en betongbrunn på senommaren 2002 och det läckte mycket under flera dagar i skogen. Bajsvattnet rann ner för en slänt och hamnade delvis i Östertäljebäcken, som rinner ut i grunt hav, i Igelstaviken. När semestern var över, så åtgärdade Södertälje kommun läckaget (i aug). Detta hamnade nog aldrig i media. Det blev ingen anmälan eller dom i miljödomstol heller. Igelstaviken och Himmerfjärden längre ut har alltid ansetts ha god vattenkvalitet. Tydligen är det BARA små husägare som kan förorena… De måste göra något ”magiskt” med sitt avloppsvatten, oklart vad.

Södertälje kommun har samhällen västerut ett par mil ute i skogen som t.ex. Mölnbo. Det finns fler sådana samhällen bara i Södertälje kommun. Hur mycket / lite renas det kommunala avloppsvattnet där i småskalig anläggning? Det vet ingen. Jag tror inte att S-tälje kommun har koll på det. Det är kommunalt avlopp, alltså är det perfekt och får inte utredas, tydligen… Det släpps ut i en stor sumpmark i anslutning till järnvägen och en stor sjö. Sjön mår bra… Möjligen måste jordbrukarna vid sjön göra en massa dyra åtgärder för att ”rädda” sjön… Bönder är ju icke-kommunala, så allt de gör kan förorena vattendrag…

Mvh / Andreas Eklund i Södertälje

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *