Webredaktören har ordet/Novembermörker och va frågan, 2: Köping

Hej.

Här kommer i novembermörkret ytterligare info från nätverket va-i-tiden.

Denna gång om Köping.
Nästa brev om vad som händer i va-i-tiden nätverket runt om i landet.

MMd

Mark och MIljödomstolen kommer till Köping för förhandling i mitten av dec.. Förhandlingen gäller den sjöförlagda va- ledningen som först skall dras 5 km från reningsverket och  genom ett Natura 2000 område fram till 3 fritidshusområden på Stäudd. Därefter ner i vattnet igen bort till Dåvö och upp på land till 5 fritidshusområden, ner igen i båtrännan och upp på St Aspholmen. Totalt 235 fritidshus skall anslutas. Vi i strategigruppen för norra Mälarstranden hävdar att det inte har något med miljö och hälsa att göra utan enbart en önskan från kommunens sida att skapa en permantbebyggelse som senare kan ge skatteintäkter. Men det är vi nu som skall bekosta och bygga färdigt infrastrukturen.

Förhandlingen avser den sjöförlagda ledningen och inte ledningarna på land. Däremot pumpstationerna. Vi hävdar att va-ledningen inte behövs, det finns andra likvärdiga och bättre alternativ som inte ökar ökar närings-, läkemedels- virus-och bakterieutsläppen, som vi vet att det kommunala reningsverket kommer medföra. Likaså vet vi att där infiltrationer används så återförs näringen till naturen, något som inte sker i reningsverket, då man pga andra föroreningskällor förstör näringen och tvingas lägga slammassorna på täckt deponi. Att kostnaden därtill är 2-4 gånger mindre för våra lokala lösningar, innebär att man har många fler har råd att ha kvar hemmet eller stugan efter eventuella va- åtgärder.

Vårt senaste yttrande till Mark och miljödomstolen, börjar vi med meningen: ”Det första man slås av när man läser Köpings kommuns ovannämnda komplettering av tillståndsansökan är att kommunen och dess konsult på flera punkter milt uttryckt friserar sanningen.” Vi tycker kommunen är ovarsam med sanningen om varför projektet skall genomföras. Enda grunden till varför kommunen skall driva projektet är enl lagen LAV§6 att miljö och hälsa är hotat och det är den inte. Den blir sämre med en kommunal storskalig lösning.

Du hittar våra och kommunens samlade yttranden till MMd (Mark och Miljödomstolen här.

Jag har fått reda på att det är möjligt att skriva till MMd tills någon vecka in i dec och kommentera och förtydliga. Gör det så snart som möjligt, domstolen skall ha tid att läsa, och kommunens skall ha möjlighet att kommentera.
Skicka till Mark och Miljödomstolen, Nacka tingsrätt: nacka.tingsratt@dom.se. Märk med mål M 2878-17.

 

Köpings politiker, medinflytande och demokrati

Kolsva norr om Köping har en kommundelsnämnd som av vissa politiker varit ifrågasatt.
Köpings ledning hade före valet undersökt om Kolsva kommundelsnämnd kunde läggas ned.

Samtliga fackförbund som har personal inom vård, skola och omsorg som berörs av nedläggningen kallades före valet till MBL förhandlingar, men fick inte berätta om MBL förhandlingarna. Detta så att valet kunde ske utan att detta ärende påverkade valresultatet.
Facken påpekade att de för snabbt krävdes på svar på utredningen för att kunna ge ordentliga svar, och att de saknade den ekonomiska kalkylen och motiveringen till varför en nedläggningen skulle ske. Alla utom Ledarna skrev under i oenighet och några gjorde tillägg till protokollet som bilagor.

Demonstrationer av Kolsvabor hölls på stora torget i Köping på söndagen, dagen före första kommunfullmäktigemöte efter valet. Men fullmäktige lät sig inte påverkas, kommundelsnämnden skulle läggas ned. När minoriteten röstade emot, med motiveringen att man ville få reda på mer om ekonomin och vilka för och nackdelar nedläggningen hade, så tillsatte men ett ytterligt ovanligt extra fullmäktigemöte en vecka senare. Inget nytt framlades då, men  majoriteten från S, V, Lib och M visade att de har makten att köra över motståndet.

Många hårda ord om medinflytande, demokrati, medinflytande och kloakråttor har fällts i tidningarna.
Karl Beijbom, krönikör i Bblat skriver i en insändare:
En skrämmande arrogans av Köpings makthavare.
En familj som är glad över att inte flyttat till Kolsva är denna.

Här finner du en del andra artiklar om Kolsva.

 

Anledningen till att jag skriver om Kolsva, är hur kommunens styrande politiker har handskats med protester tidigare. För vår del handlar det om va-ledningarna till områdena på norra Mälarstranden. Det har varit samma agerande gentemot oss: förvaltningen tar fram underlag i tysthet, fattar beslut med mycket liten info till fullmäktigeledamötena, politikerna håller stormöten där de protesterande inte bemöts med svar på sina frågor. Och möts av en kompakt tystnad från förvaltning och politiker. Kommunstyrelsens ordförande sade då och på deras stormöte för 1 år sedan att så länge som vi har stämmet dem och det inte är avgjort så kommer de inte diskutera med oss.

För va-ledningen som drogs till ett annat fritidshusområde, Sundänge, för ca 8 år sedan blev det en hel del protester om. På Fullmäktigemötet i nov 2016, sade kommunstyrelsens ordföranden (S) att detta VA- projekt gick bra. Detta trots att det kan ha varit 30% som tvingades sälja sina stugor. Jag har tidigare ställt frågan här om vad som gick bra, var det att protesterna slutade när kommunen trots allt genomdrev projektet och det bara var att acceptera faktum, knyta näven i fickan och betala eller sälja. Inga gick ju ut på gatorna  t ex som i Frankrike nyligen, klädda i gula västar.

Kan en fullmäktige i Köping ändra sig om va frågan på norra Mälarstranden, om man i fullmäktige i somras talade om att protesterna från oss var ”Det våta fingrets politik” och att man inte skulle böja sig för folkviljan, och nu för Kolsva och kommundelsnämndens vara eller icke vara använder mycket ovanlig procedurhantering med ett extra insatt fullmäktige, och kör över motståndet med motiveringen att det är majoriteten i fullmäktige som bestämmer.

Till fullmäktigemötet 29 okt så ställde vi frågan till fullmäktige om när vi förväntades få svar på vårt medborgarförslag. Vi frågade också efter de fackmannamässiga och grundliga inspektioner som borde vara grunden till beslut om att dra kommunala va ledningar till våra områden. Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), underströk att medborgarförslaget inlämnats i juni och att det varit sommaruppehåll på fullmäktige. När det gäller handlingar kommer det an på förvaltningarna att lämna ut dem, så det var inte en fråga för politikerna i fullmäktige att besvara, förklarade hon.

Lars Göran ringde därför VA chefen och efterfrågade inspektionsunderlaget, och fick till svar att inga sådana inspektioner ägt rum, enbart en enkät 2009 som redan i förordet dömde ut våra va- anläggningar. Enligt henne behövs inga inspektioner.
När Lars-Göran gått igenom enkätsvaren är bedömningen att av de 235 fastigheterna så kanske 15 är tveksamma.

Skall ett beslutsunderlag för ett projekt som kommer kosta oss 235 fastighetsägare över 100 miljoner kronor inte baseras på fakta?
Är det enbart för en kommunförvaltning att rita in våra områden på en karta och foga en va plan till byggelseplanen och därefter låta fullmäktige, utgående från 3 rader information om att Norr Mälarstranden skall utgöra ett verksamhetsområde, ta beslut om att våra områden skall anslutas till kommunalt va?  

Är det för att dölja intäkter och kostnader för VA som kommunen inför ett kommunalt bolag där ännu färre får insyn? Se denna insändare, Beslutet går emot praxis. (anm: Jag vet inte vem som skrivit insändaren!)

 

Vi håller på med en ny enkät för att veta dagsläget. Vi vill veta vad områdena anser om sina avlopp- och vattenlösningar, samt hur mycket detta får kosta. Med de svar vi fått idag ligger snittet på 100-150 000 kr för en va- lösningen installerad och klar, men att få anser att de behöver någon annan lösning än idag.  Detta oavsett om man har enkla sommarstugelösningar med sommarvatten och torrdass, eller septitank och BDT infiltration, Så har du inte svarat på enkäten, gör det eller fråga om ett nytt mail och skicka till mig eller Kent Andersson.

 

Jag flyttade hit till Köpings landsbygd från Västerås för 10 år sedan, och undrar nu vad det är för kommun jag flyttat till, som gång efter annan krossar motståndet och framhåller att man inte tänker böja sig för folkviljan och att det är majoriteten i fullmäktige som bestämmer för alla medborgare i Köpings kommun.

En insändare i Bblat, skriver Köpings kommunpolitiker, nu är det dags att lyssna.

Jag bara undrar hur kan man som programförklaring för Köping skriva att
Invånarna i Köpings kommun ska vara informerade, delaktiga och ha inflytande. Invånarnas synpunkter är nämligen viktiga för den kommunala verksamheten och det är också angeläget att fler invånare deltar i den demokratiska utvecklingen.” Det kanske också är, att milt uttryckt frisera sanningen.

Det som kommer att ske med våra fritidshusområden på norra Mälarstranden, är att många av ägarna, kanske 50%, säljer sina fastigheter, och andra mer välbärgade, huvudsakligen från de Stockholm, Västerås och Örebro går in som köpare och bygger om, men behåller dem som fritidshus. Därmed får inte kommunen några ökade skatteintäkter.
Det man åstadkommer är bara ett utbyte av ägare från Köping och andra närbelägna tätorter till att nu andra från andra orter köper stugorna. En något märklig politik av arbetarpartierna S och V och nya moderaterna, att byta ut de nu vuxna arbetarbarnen som i många fall bor kvar i Köping och som barn fick möjlighet att springa av sig på somrarna i skogsbackarna, till bättre bemedlade ifrån andra orter.  De barnen som växer upp, skall de flyga iväg till södra europa istället, nu när fritidshuset försvann ur ägo. Blir det bättre för miljön och klimatet då?.

Köping kanske var Sveriges tråkigaste stad. Det kanske behövs en och annan tårtgeneral för att liva upp staden.
I dagens Köping kan man inte sova gott om nätterna, om man inte omfattas av den politiska majoriteten i fullmäktige, arbetsutskott och kommunstyrelse.

Jag skrev till Mikael i LPo, Landsbygdspartiet (oberoende) om ägarskap. Jag fick detta svar som handlar om ägande och demokrati.

 

Återkommer med ett brev till i novembermörkret, om andra orter i sverige, och lite annat om va.

Men trots korta dagar. Tänk att vi här i mellansverige haft några soliga kyliga dagar efter allt det grå. Det är gnistrande vackert här ute på landet, med rimfrost på åkrar och träd.

Anders Segerberg

för va-i-tiden.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *