Replik till Anders Mårtensson 10 oktober

VA-lagen ska enbart styras av miljönytta

Replik till
Anders Mårtensson 10 oktober
Det är med förvåning som jag läser Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas Råd:s insändare i Bohus­läningen den 10 oktober 2018. Mig veterligen finns det inte någon som argumenterar för att vattendrag, sjöar och hav ska försämras. Det jag och många med mig reagerar på är att det idag ställs orimliga krav gentemot fastighetsägare som innebär att enskilda tvingas att byta va-anläggningar oavsett om bytet leder till förbättrad miljö.
Kommunernas va-huvudmän äger även laglig rätt att kräva att enskilda ansluts till va-områden vilket givetvis kan vara nödvändigt i vissa fall men även här sker det utifrån tämligen godtyckliga ”principer”. Det offentliga bör inte ha rätt att kräva åtgärder av medborgarna om kravet inte är underbyggt av faktisk miljönytta.
Idag händer det att ­enskilda tvingas att byta va-lösning till höga kost­nader samtidigt som den nya lösningen inte har högre reningsgrad än den tidigare anläggningen. Enligt min uppfattning ska den enskildes rätt förstärkas, det är den som kräver en miljöåtgärd som ska ­påvisa att det finns en faktisk miljönytta med den åtgärd som man ålägger den ­enskilde.
När man väl har påvisat att det finns ett faktiskt miljöproblem ska kravet på åtgärd vara teknikneutralt vilket gör att den enskilde själv äger rätt att välja teknik för att lösa det faktiska problemet.
Magnus Jacobsson
Riksdagsledamot, KD

 

Flera inlägg i denna debatt:

En kommentar

  1. Hej
    Alla som läser dessa insändare. Vi kan konstatera att Va-i-tiden gör nytta.

    Så vi måste stå på oss skriv insändare ligg på era politiker i kommunerna och riksdagshen för det gör skillnad.
    Tom Hagström Munkedal

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *