EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav.

Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige
(Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310)

Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310).
Man skriver: Citat: Till följd av vattnets långa rinntid, från utsläppspunkten vid reningsverket till dess vattnet når det kvävekänsliga området, påverkar utsläpp från de aktuella reningsverken inte de kvävekänsliga områdena förrän flera år senare. En jämförelse mellan samtidiga mätningar av kvävekoncentrationer vid ett reningsverks utsläppspunkt och vid inloppet till det kvävekänsliga området kan bland annat av detta skäl inte användas för att bedöma efterlevnad.” slut citat.

Kommentar, LPo, Michael Richter
Det är inte rimligt att göra någon annan bedömning av retentionen, när det gäller enskilda avlopp på landet.  
Det är inkonsekvent att miljökontoren på HaV:s instruktioner inte beaktar retention av fosfor och kväve i mark från enskilda avlopp. Vi kräver en rättvis bedömning av enskilda avlopp jämfört med de kommunala avloppen, baserad på naturvetenskaplig fakta.

En kommentar

 1. Det är inte klokt när myndigheter ljuger och slår blå dunster i oss alla andra. 
  Karolina Skog sa på interpellationsdebatten i nov 2017 att de små avloppen måste åtgärdas, eftersom våra sjöar växer igen och att vi inte kommer att kunna bada. Här i svaret till EU talar man om att kvävekänsliga områden finns långt bort ifrån reningsverken, dvs man räknar bara kvävebelastningen på Östersjön och inte på våra sjöar alldeles vid reningsverket. 
  För t ex Köping så syns det väl var kväveutsläppen sker och har skett, från konstgödeltillverkaren Hydro som tidigare tillverkade NPK, nu tillverkar de enbart kvävefixerade medel för gödning och sprängämnen. Folk har talat om att ekbladen var stora som dasslock ut ur fjärden vid Köping. Reningsverket är också en stor utsläppare av kväve, liksom av fosfor, men det spelar tydligen ingen roll, eftersom det först efter flera år når Östersjön. 
  Vassruggarna i fjärden ut från Köping är dock stora och omfattande, bra som fågelområden, men visar tydligt vad som händer om man släpper ut kväve och fosfor i vattnet. 
  Norra Mälarstranden är 10 områden utmed kustkanten, mellan 5 och 15 km ifrån Köping och dess reningsverk. Här är få vassruggar, och de ligger utmed åkerstränderna, inte där fritidshusen och bergterrängen är. 
  Jag tappar helt tro på Svenska myndigheter och politiker, ju mer jag jobbar med va frågan, destu mindre tilltro har jag till vad de säger. Tyvärr så spiller den skepsisen över till allt vad myndigheter och politiker säger. 

  Anders Segerberg/Dåvö Köping

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *