Köping/Brev inför valet nu på söndag från strategigruppen till fastighetsägarna på Köpings norr Mälarstrand

Hej
Har Du varit i valstugorna och ställt politikerna mot väggen?
Du som inte varit där. Låt bli att knyta näven i fickan och huka dig. Gå dit och fråga politikerna. Du kan förändra.
De två veckor som jag varit där har en del av partierna ändrat sig- från att de tar omtag när domslut kommer, till att de vill ta omtag nu. Där är påverkbara!
VA projektet är i full gång i kommunen. Snart står grävmaskinerna här.
Ifall det inte blir omtag så får du ta fram en halv miljon, kanske mer, för kommunalt vatten och avlopp. Vill du det?
Annons i Magazin 24 om partiernas ställningstaganden
P4 Västmanland
Vi har 4 sept skickat in en del frågor till P4 Västmanland, för att de skall fråga partierna
Strategigruppsmöte
I Söndags så träffades strategigruppen återigen hos Roland.
Närvarande: Anders Segerberg, Roland Karlsson, Jan Gustafsson, Lars-Göran Carlsson, Lennart Eriksson (L), Kent Andersson, Gerd Andersen.
  • Liberalernas Lennart Eriksson var där och lyssnade och tog del av våra argument och protester.
    Lennart  berättade vad L vill göra. De vill starta om processen, det är så mycket som har hänt sedan beslutet togs. SD och KD är inne på samma linje.
    (I våras hade vi besök av Joakim Öryd och Börje Lindström från SD. De vill också ha ett omtag på va projektet).
  • Lars-Göran Carlsson berättade om sitt arbete med att gå igenom alla enkätsvar från 2010. Han gör bedömningen att av 235 VA-anläggningar så krävde 15 åtgärder.
  • Fler politiker är välkomna till våra möten så att vi kan ha en informera och ha en dialog om va frågorna på våra områden.
  • Nästa möte är sö 23 sept kl 16 hos Roland Karlsson. Kom gärna själv och se till att folk från ditt område kommer.
Besök av Centerpartiet hos Roland Karlsson på La Sandviken
Roland hade besök av centerpartiet idag. Närvarande från C: Birgitta Andersson, Lars Isaksson, Barbro Larsson, Carola Gunnarsson och Jenny Adolphson.
Deltagarna visade ett mycket stort intresse för vad Roland berättade och förevisade. Roland visade slutligen sin reningsanläggning och 4 av de 5 samt Roland avslutade visningen med ett smakprov av markbäddens renade vatten. Deltagarna tyckte vattnet smakade gott. 
De undrade hur man kan sätta igång ett 100 miljoners projekt utan att tala med de berörda som skall betala hela projektet.
För Rolands del, som bedriver näringsverksamhet, var de mycket tveksamma till hur en jordbruksfastighet kan kan ingå i ett kommunalt VO, och tyckte detta enkelt kunde ändras genom ett ändringsbeslut i fullmäktige.
Men de begriper inte heller hur Köpings förvaltning kan döma ut alla va anläggningar i alla 10 fritidshusområdena utan sakskäl och en väl genomförd inventering.   
En egen reflektion kring ett omtag och nya utredningar.
Nu är det hög tid att ta ett omtag.
– Men involvera oss också som skall betala och äger området.  Låt det inte bli som nu, att förvaltningen i Köping anser att de har ett gott samarbete internt och bra diskussion med politikerna. Prata med oss också!
– Tag in en oberoende konsult, t ex WRS, Peter Ridderstolpes företag, som inte åtar sig arbeten som de anser motverka en bättre miljö. Sweco gör vad de blir tillsagda, även nu i detta projekt.
– Ordna hearings om va frågan, men gör det inte till en fars likt kommunens möte 27 maj 2017, där Bblat´s reporter efteråt skrev  Många frågor, men få svar från kommunen.
Fullmäktige 
Vi behöver samlas på fullmäktige återigen och visa att vi är många som inte accepterar att kommunen kör över oss. Återkommer om detta.
Skrivelse till kommunstyrelsen i Köping. 
Vi har skickat in en skrivelse ”Angående frågeställningar, begäran och yrkanden, KF §§ 131,132 Norrmälarstrand, 2016-11-28” till kommunstyrelsen.
Denna skrivelse blir därmed registrerad och måste besvaras. av kommunstyrelsen. 

Va projektet för norr Mälarstrand är i full gång för att förbereda grävning:

Hur kommer kommunen att hantera ledningsrätten?
Kent i Ötorp träffade för 3 veckor sedan va chefen, Swecoprojektörer m fl, och skulle ha samråd. Första frågan från Kent var, var ledningen skulle dras. Någon karta kunde inte presenteras. Däremot har angränsande områden på Berghagen (sagt nej tack till va ledningar)  och Tavsta hage, fått detaljerade kartor på var ledningarna skall dras. På Kents marker skall ledningen dras från ena området till det andra.
Kommunen har nu kommit tillbaka och vill ha ett nytt möte där ritningar presenteras. Dialog har tillslut kommit igång.
Kommunen har förvarnat lantmäteriet om att de behöver hjälp med ledningsrätten.
Vi skickade ju ut ett brev om ledningsrätt. Vi vill att kommunen tar kontakt med dig som enskild tomtägare och med föreningen för att i samråd med samtliga i ett område komma överens om var ledningarna skall dras. Vi hoppas att kommunen kommer ta sådana kontakter.
Dock verkar det inte så. Lars Göran ställde frågan till va chefen om var hans anslutningspunkt skall vara, och fick beskedet att eftersom han inte är markägare så har han inget med detta att göra,  se mail. Han, likt de som bor i områden som inte är arrenderade, äger gemensamt genom sin ekonomiska förening, den mark som kommunen skall göra intrång på, och det borde vara de, som också skall kunna få reda på var ledningarna skall dras.

Nationellt

Umeå
Umeå kommun har i fullmäktige beslutat sig för omtag på va frågorna för någon vecka sedan. De sällar sig till raden av kommuner som backar om tvångsanslutning av va.
Haninge
Jag fick ett brev från en kvinna vars svärmor bott i sitt hus sedan 1958 och som nu är väldigt orolig för att hon måste flytta, då kommunen tvingar alla boende i området att betala för framtagning av VA till tomtgränsen. Hon har idag fullt fungerande egen brunn och godkänd septiktank  I veckan kom räkningen från kommunen på ca 265 000 sek.
Hon undrar ifall det finns någon hjälp att få, och skriver till va-i-tiden.se  och frågar hur vi tycker hon ska agera?
Ekerö
Jag har tidigareskrivit om mannen på Ekerö, som levt snålt och med liten inkomst hela sitt liv, och nu tvingas bort ifrån sitt hem eftersom kommunalt va skall fram. 
Fler exempel finns, se alla tidningsartiklar jag samlat på va-i-tiden.se.
Problemet är att många hukar sig ner, böjer sig för makten och accepterar att de inte får rätt genom att bråka.  Då hörs de inte heller. Då blir det ingen förändring.
Gå till valstugorna och häv upp din röst och säg vad du tycker. 
Tag ett omtag 
Är det inte dags att svenska politiker tar tag i dessa va-frågor, mer än med en utredning som har som direktiv att påskynda utbyggnaden och där riksdagspartier framhåller att va frågorna får inte stoppa bostadsbyggandet.
Bygg ut va systemen där det behövs, men låt de som vill ha nya system, t ex vid nybyggnation köpa in sig i systemet, låt bli de andra om de fungerar.
Villaägarna skrev redan i maj 2017, ”Enskilt avlopp inte största miljöboven”.,    och skrev så här till mig om Villaägarnas ställningstaganden i va frågan, nov 2017.
Det är dags med ett moratorium ang va utbyggnaden så att inte människor tvingas från sina hem och stugor i onödan.
Valslogans
Avslutar med lite valslogans från de partier i Köping som ännu inte tycker att omtag krävs.
Jag har svårt att ta budskapen till mig, när jag tvingas ifrån mitt hem, och inser att Mälaren blir ännu mer gödd av reningsverken.
S: Ett starkare samhälle, En tryggare framtid. Vi arbetar för att helheten skall fungera.
V: Köping skall vara en plats för alla. 
MP: Ett grönare och klimatvänligare Köping.
        (För MPs del återkommer jag med ett Öppet brev till dem, och ställer frågan varför de står bakom beslutet i fullmäktige).
/Anders
För strategigruppen norra Mälarstranden
PS
Brevet skickas som vanligt till de 330 mailadresserna på Norra Mälarstranden, samt till va-i-tiden nätverket från Åstorp i söder till Piteå i norr. Ifall representanterna i nätverket skickar brevet vidare till sina grupper så når det 4-5000 fastighetsägare.
Därutöver till en del riksdagsmän som yttrat sig om va frågan, till LRF, Villaägarna, TV4, SVT, SR ekot, Bärgslagsbladet, Magazin 24 och ytterligare en del tidningar, samt en del sakkunniga kring va frågor.
Några Köpingspolitiker får nu också brevet, men det är svårt att nå dem, alla mail går till Köpings kommunordförande, resp till varje partiledare, inga mailadresser finns för övriga fullmäktigeledamöter.
DS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *