Alvproblem. När kommuner drar ledningar över åkrar förstörs marken.

Från: Ulf Müller <ulf.muller58@gmail.com>
Datum: 2018-09-03 20:26 (GMT+01:00)
Till: Karolina Johansson <karolina.johansson@vannas.se>
Kopia: Magdalena Andersson <magdalena.andersson@lansstyrelsen.se>, kajsa.berggren@lansstyrelsen.se, mats.granath@lrf.se, sara.bystrom@hushallningssallskapet.se, Anders Segerberg <anders@segerberg.me>
Rubrik: Alvproblem
Hej Karolina!

I ett mail till dig den 18 augusti beskrev jag hur undermålig återställningen av vår åkermark efter era grävningar för kommunalt VA utförts på Brån 19:1. Inte heller detta mail har ni valt att besvara, alltsedan den 13 juli har ni valt att bemöta mina mail med tystnad. Likaså nu med alvproblematiken – inga svar. Det här beteendet som ni praktiserar är fullkomligt främmande för oss.

På vissa områden av den ”återställda vallen” har endast ogräs, om ens det, tagit sig nu under sommaren. I mailet den 18 augusti redogjorde jag för att det sannolikt beror på att stora gropar grävts, vilket ni är medvetna om, och att matjord och alv inte separerats samt att flera rena alvhögar styrts ut över matjorden och sedan plöjts. Detta agerande är sannolikt anledningen till den misslyckade insådden. Det borde ligga i kommunens intresse att bevisa att jag har fel. Bevisbördan bör inte ligga på mig som är drabbad av intrång och skadegörelse. Ni måste förstå att en åker inte är återställd till ursprunget bara för att det blir slätt. Som jämförelse här har jag vår andra fastighet Brån 19:2 där grävmaskinisten separerade jordarterna trots att två stora hål grävdes. Här frodas gräset, inte timotej men ändå och detta trots att någon harvning eller insådd inte har gjorts. Jag konstaterar att det skiljer sig väsentligt!

Vi har kommit en bit på väg i vår alv-utredning. För att få kunskap om alvinblandning har jag varit i kontakt med Hushållningssällskapet i Öjebyn och därefter kan jag konstatera att detta inte är en enkel fråga. Att göra en visuell bedömning verkar inte vara ett alternativ i vårt fall då vi inte har sandjord. Om en juridiskt hållbar provtagning ska göras så krävs professionell kunskap och laboratoriearbete. Därför borde ni som kommun ta på er att finansiera en sådan provtagning om ni håller fast vid att inga fel har begåtts och att någon alvinblandning i matjorden inte förekommit. Jag har förstått att Hushållningssällskapet har kompetens för denna typ av uppdrag.

Ni har ödelagt ca 0,6 hektar av min bästa matjord. Matjord har skapats under miljontals år och går inte att nytillverka.

Jag som enskild ska inte behövs lägga kraft eller monetära resurser på ett ärende likt detta. Ärendet ligger i svenska statens intressesfär, dvs. att säkra matproduktionen åt dess undersåtar inför framtiden. Tyvärr går det en röd tråd gällande exploatering av infrastruktur (bostäder, vägar mm.) då denna går före säkrad livsmedelsproduktion. Vår by är inte något undantag. Hur länge ska förstörelsen av vår ”matleverantör” få fortgå? Hur många hektar av vår livsmedelsproducerande jord har hittills försvunnit/förstörts?

Om ingen av er som får kopia på mitt mail vill eller orkar agera i vårt fall mot en ofelbar kommun är det bara beklagligt. Jorden jag tog över att förvalta måste jag nu tyvärr överlämna till mina barn i ett sämre skick utan minsta förskyllan. Moder jords kapacitet att producera svenska livsmedel har än en gång reducerats. Kommande generationer får döma.

Med vänlig hälsning

Ulf Müller

 

2 kommentarer

  1. Hej Anders jag förmedlade detta vidare då detta är helt oaceptabelt Det är bara att beklaga hur nonchalant våra företrädare behandlar sina kommuninvånare. Troligtvis kanske för de inte förstår? Men oavsett så ska det inte få gå till på detta vis, våra kommuner har också ett ansvar som de troligtvis vill komma bort från.. Och jag fick genast följande respons från en Som heter Göran Andersson.  ”Det där är nog tyvärr snarare regel än undantag, när våra kommuner far fram, besvärliga mejl från kommuninnevånare skiter man helt sonika i att svara på, känner igen detta från min egen hemkommun Arvika. Kommunala tjänstemän kan fara fram lite hur som helst, mened i domstol är inget som hindrar en kommunal tjänsteman som försvarar kommunens prestige gentemot en enskild medborgare, vad heter skitkommunen i det här fallet? att kommunen inte begriper att man skall skilja på alven och matjorden när man schaktar på en åker som skall återställas har jag också erfarenhet av från Arvika, likaså att man gräver ledningar rakt ut i grödan utan att ens kontakta arrendatorn av marken ”-   Så förfarandet verkar inte ovanligt utan snarare tvärt om.

    Michael Richter

  2. Ovan tillvägagångssätt står helt i strid med vad LPo företräder och förespråkar. och detta förfarande bör komma till allmän kännedom.
    Claes Littorin vet av egen erfarenhet och är en av de duktiga företrädarna för LPo . Arne Gunnarsson är ytterligare en som sett förändringen och nergången av den Svenska självförsörjningen. Ovan tillvägagångssätt får väl anses som ett sätt från myndigheternas sida att slå de sista spiken i kistan, och som Olle Larsson säger vi måste reformera stadsförvaltningen.
    Det finns en gammal klokskap som säger: Den mark föröder och lägger jord igen. Han gör långt större illdåd, än den som dräper män”

    Michael Richter LPo Skåne län

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *