Västerbottens mellanbygd/Inventering som hotar landsbygd

Insändare 19 juli 2018

Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som utformat föreskrifterna sitter i Göteborg och ser bara till tekniken.

Då blir det dyra lösningar med fosforfällor och återkommande dyr tillsyn. Kommunerna har olika förhållningssätt.

Vissa kommuner har bråttom att komma i gång och tillämpar det utan större urskillning. En avloppsåtgärd innebär kostnader upp emot 100.000 tals kronor plus en driftskostnad på mellan 4000 till 5000 kronor per år.

Om det hotar känsligt grundvatten (vattentäkter) eller närliggande vattendrag och sjöar så är det en helt annan sak. Men att ge sig urskillningslöst på husägare (ofta små hushåll) på landsbygden med för miljön acceptabla avlopp kan bli ett övergrepp som leder till landsbygdens död.

Min förhoppning är att miljöinspektörerna använder sunt förnuft och ser till miljöskadeeffekterna framför tekniken.

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter. Det vill säga dem som ligger närmare än storleksordningen 50-100 meter (beroende på lutningen) från vattendrag och sjöar och inte har en försumbar belastning.

Då gör man mest miljönytta och slösar inte med sina begränsade resurser på onödigheter som hämmar landsbygden.

Lars-Gunnar Olsson
f.d. miljöinspektör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *