Köpings kommun/SWECOS skrivelse till samtliga markägare om dialog kring ledningsrättsdragning för VA, Stäudds styrelses svar, samt annat om VA

Hej
– Med anledning av skrivelsen har strategigruppen diskuterat brevet och har följande uppfattning och rekommendation till markägarna.
1. Motpart i VA-frågan är Köpings kommun, inte SWECO som endast är mellanhand och genomkörare av VA-projektet varför vår rekommendation är att all kommunikation kring ledningsrättsdragning med markägare och föreningar ska ske direkt mellan dessa och Köpings kommun som är motpart och har beslutsmandat.
2. Såvitt är känt avser Köpings kommun att ledningsrättsdragning ska ske på föreningarnas gemensamt ägda mark som vägar m m varför frågan om ledningsdragning berör alla medlemmar i respektive förening, och är därmed en fråga som samtliga medlemmar ska ha möjlighet att säga sitt om och vara med att besluta om. Detta för att undvika ett demokratiskt underskott och skall inte enbart beslutas av en styrelse, då frågan är av principiell karaktär och innebär ett ingrepp i den gemensamma äganderätten.
3. För såväl respektive förening som respektive fastighetsägare/ föreningsmedlemm är frågan om ledningsrättsdragning och dithörande anslutningspunkters placering på den av föreningen gemensamt ägda marken utanför respektive fastighetsägares tomt av största betydelse. Detta så att anslutningspunkternas placering inte begränsar föreningens och fastighetsägarnas utnyttjande av föreningens gemensamt ägda mark och fastighetsägarnas tomter.
Före besvarande av ovannämnda skrivelse om ledningsrättsdragning rekommenderas att kräva att kommunen redovisar var samtliga anslutningspunkternas ska placeras för undvikande av framtida problem vid användande av såväl föreningsgemensamt ägd mark som fastighetsägares tomtmark. Kommunen är därför skyldig att samråda med såväl samtliga enskilda fastighetsägare, förening och övriga markägare och redovisa anslutningspunkternas fysiska placering.
Strategigruppen Norrmälarstrand
/Anders
webredaktör för va-i-tiden.se
PS: Övrigt:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *